Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Κοινό Ψήφισμα ΕΛΜΕ και Ομοσπονδίας Γονέων Ημαθίας: Όχι στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης

Σειρά μνημονίων, μεσοπρόθεσμων νόμων και αξιολογήσεων έχουν επιφέρει την δραματική συρρίκνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας, πράγμα που αποτυπώθηκε με την υποχρηματοδότηση της παιδείας, το κλείσιμο ή συγχώνευση σχολείων, τμημάτων, ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων.

Επίσης  την ουσιαστική κατάργηση της.....
πρόσθετης διδακτικής στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας, τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς, χωρίς κανένα εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό  προσανατολισμό και επιστημονικό όφελος, τα προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών, την προσπάθεια επιβολής ενός ταξικού σχολείου και της τράπεζας θεμάτων, τις διαθεσιμότητες κτλ.

Τα Υπουργείο Παιδείας αρέσκεται να προβάλλει ένα   κλίμα «κανονικότητας» και «ηρεμίας» που τάχα επικρατεί γενικότερα στην εκπαίδευση.  Είναι όμως έτσι τα πράγματα ;

Ασφαλώς Όχι! Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Η επιχείρηση συρρίκνωσης της εκπαίδευσης δεν τελείωσε αλλά συνεχίζεται με την διαδικασία συγχωνεύσεων η οποία  παίρνει πια  νέα μορφή. Συγκεκριμένα:

Α)  Ήδη τον Δεκέμβριο του 2017 το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε την πρόταση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Με αυτή την πρόταση υποβιβάζονται σε κατηγορία περίπου 430 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, πράγμα που θα έχει ως άμεση συνέπεια να αυξηθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων των Ομάδων προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής και Κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια και των τμημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.

 Στην Ημαθία, αν τελικά γίνει νόμος η πρόταση του υπουργείου, θα πληγούν ιδιαίτερα τα περιφερειακά ΓΕΛ, αφού για να δημιουργηθούν ομάδες προσανατολισμού και τμήματα επιλεγόμενων μαθημάτων απαιτείται πλέον μεγαλύτερος αριθμός μαθητών.

Β) Με τον Ν. 4512 (3η αξιολόγηση) η κυβέρνηση νομοθετεί τη συμφωνία της με τους “θεσμούς” για νέες καταργήσεις -συγχωνεύσεις σχολείων. Ανάμεσα στα κριτήρια των συγχωνεύσεων βλέπουμε:

“… δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας…”

“…ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις, το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά”.

Γ) Το Υπουργείο Παιδείας με την απόφαση αριθμ. 10645/ΓΔ4, “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, επιχειρεί να επιβάλλει την λειτουργία των σχολείων με τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

Με οδηγό την περυσινή εμπειρία των ηλεκτρονικών προεγγραφών στα ΕΠΑΛ, που οδήγησε σε κλείσιμο τμημάτων και ειδικοτήτων, προχωρά στην συμπλήρωση του συστήματος και την επέκταση του και στα ΓΕΛ. Ο στόχος καταφανής: Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις ομάδων προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, τομέων, ειδικοτήτων και τελικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακόμα και ολόκληρων σχολείων.

Είναι χαρακτηριστικό πως δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή/ντρια εκπαίδευσης να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή μαθητών ακόμη και σε σχολείο διαφορετικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: “Μετεγγραφές μαθητών/τριων δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:…ε) Υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών/τριων”.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία ενός ακόμη τμήματος σε ένα σχολείο (με τη δημιουργία ενός ακόμη τμήματος οι μαθητές θα επιμεριστούν και τα τμήματα θα λειτουργούν με μικρότερο αριθμό μαθητών) και με την μετακίνηση θα συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός μαθητών και σε άλλο σχολείο, ακόμη και διαφορετικής Δ/νσης. Έτσι θα αυξηθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και θα μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια ο περιορισμός δημιουργίας νέων τμημάτων θα γίνεται με την μετακίνηση μαθητών από το σχολείο της γειτονιάς τους, σε σχολεία των οποίων τα τμήματα δεν έχουν τον μέγιστο αριθμό μαθητών, μέσω τριμερών επιτροπών.

Είναι λοιπόν πασιφανές και σε αναμονή των προτάσεων της κυβέρνησης για το “Νέο Λύκειο”, πως με την υπογραφή των προαπαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης, την αναμοριοδότηση των σχολείων, τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, μάθημα, τομέα, ειδικότητα, τις ηλεκτρονικές προεγγραφές το υπουργείο παιδείας συνεχίζει την πολιτική της συρρίκνωσης σχολικών μονάδων και τελικά το κλείσιμο τους.

Οι γονείς και εκπαιδευτικοί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε την νέα επίθεση στα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε όλα όσα χάσαμε αυτά τα χρόνια και όχι μόνο.

Δεν διεκδικούμε ένα σχολείο που υπήρχε προ κρίσης.
Διεκδικούμε ένα σχολείο που θα εκπαιδεύει και θα χειραφετεί όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις και κοινωνικές ανισότητες.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα απαιτεί οικονομικές θυσίες από τους γονείς. Ένα σχολείο φιλικό στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Ένα σχολείο που δεν θα εκπαιδεύει μόνο, αλλά θα μορφώνει ταυτόχρονα τα παιδιά μας.
Απαιτούμε:

Καμιά συγχώνευση – κατάργηση σχολείου.
20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές στα εργαστήρια! Απόσυρση των Υ.Α. για τη συγκρότηση τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ., Ο.Π. στα ΓΕ.Λ., για τη συγκρότηση των ξενόγλωσσων τμημάτων και των τμημάτων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες/ΕΑΕ
Όλοι οι μαθητές στις ομάδες προσανατολισμού, στις ειδικότητες και στους τομείς της επιλογής τους.
Μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.
Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: