Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Γιατί στις 2 το μεσημέρι η συνεδρίαση; Δε θέλουν κόσμο; Δε θέλουν συμβούλους παρόντες; Νέα ήθη από τη διοίκηση Γκυρίνη- Ισαάκ

Γκυρίνης - Ράπτης εγκαινιάζουν νέα ήθη
Κακές και περίεργες πρακτικές εγκαινιάζονται από τη διοίκηση Γκυρίνη- Ισαάκ με την ανοχή και συνεργασία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Δημ. Ράπτη αναφορικά με τη ώρα που ορίζεται να συνεδριάσει το σώμα. Παρακολουθώ τριάντα χρόνια τις συνεδριάσεις του σώματος και ουδέποτε.....
ορίστηκαν μεσημεριανές συνεδριάσεις παρά μόνο κάτι έκτακτες και άκρως επείγουσες με ένα θέμα κλπ. Η διοίκηση Γκυρίνη- Ισαάκ για δεύτερη συνεχόμενη τακτική συνεδρίαση ορίζει ως ώρα έναρξης 2 το μεσημέρι χωρίς καμιά εμφανή αιτιολογία που να επιβάλλει κάτι τέτοιο.

Είναι προφανές ότι η διοίκηση Γκυρίνη- Ισαάκ έχει περιέλθει σε πανικό και δε θέλει την παραμικρή συμμετοχή των δημοτών στις συνεδριάσεις αφενός και θέλει να βάζει προσκόμματα σε συμβούλους που αδυνατούν εξ αιτίας της ώρας να παραστούν και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Νέοι καιροί νέα ήθη που λέει το γνωμικό δυστυχώς..

Δείτε την ημερήσια διάταξη και παρατηρήστε το εξής: Όλοι οι αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί ως εισηγητές θεμάτων αρμοδιότητάς τους. Απουσιάζει ο Ισαάκ που προφανώς τα έχει λυμένα όλα τα θέματα στους τομείς του και πήρε ρεπό.

1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση ή μη της αριθ. 61/2018 ορθή επανάληψη απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 1,3 και 4''. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ» (Α.Μ 5/2018).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ.66/2016).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμήθειας υγρών καύσιμων και λιπαντικών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016) για το έτος 2018.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 686 αγροτεμαχίου  που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 4 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

14.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των αρίθ. 4 και 11&12 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που  βρίσκονται  στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των αρίθ. 30 και 38 καταστημάτων που  βρίσκονται  στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

16. Λήψη απόφασης  για την εκμίσθωση του υπ΄αρίθ. 580 αγροτεμαχίου και του υφιστάμενου κτίσματος εντός αυτού  που  βρίσκονται  στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του αριθ. 2 καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου για έλεγχο ΚΤΕΟ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

19. Θέση σε κυκλοφορία Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου-αλλαγή αδειών κυκλοφορίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας Διενέργειας Ψυχαγωγικών-Τεχνικών Παιγνίων λόγω προσθήκης ενός (1) ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε» στην Τ.Κ. Σταυρού Δ. Αλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου λόγω προσθήκης ενός (1) Η/Υ (INTERNET) εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της εταιρίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε» στην Τ.Κ. Σταυρού Δ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για: 
Α. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 218.000,00€
Γ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

24. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 03/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και υπογραφής παράτασης του συμβατικού  χρόνου της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» αναφορικά με την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» μέχρι 28-02-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση xώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για τη διοργάνωση πασχαλινό (bazzar) με λαμπάδες και μικρές εκπλήξεις, από το Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σύλλογο γονέων & κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Ν. Ημαθίας & το Μικτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "Τα παιδιά της Άνοιξης", από 02-04-2018  έως  και  05-04-2018.  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

26.Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα -Ψήφιση πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έχουν χάσει τη μπάλα και τους λυπάμαι που κατάντησαν ασκέρι χωρίς αρχηγό και στόχο και περισσότερο λυπάμαι εμάς που χάσαμε πέντε χρόνια στο βρόντο.

Ανώνυμος είπε...

Είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, είτε μεσάνυχτα να κάνουν συμβούλιο οι πολίτες τους πήρανε χαμπάρι τι ρόλο παίζουν και θα τους δώσουν την απάντηση που τους πρέπει. Είναι με ημερομηνία λήξεως όπως τα γαριδάκια.

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολύ απλό. Το ωράριο αυτό μπαίνει για να μην υπάρχουν πολίτες στην συνεδρίαση για να βλέπουν και να ακούν τα αίσχη τους. Είναι το αντίστροφο που προεκλογικά ο Γκυρίνης. Έτσι από το προεκλογικό όλα στο φώς, πάμε στο μετεκλογικό όλα στο σκότος!!!

Ανώνυμος είπε...

O ΓΙΩΡΓΟΣ Ο ΓΚΑΓΚΟΥΔΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΕΙΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ . ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΚΑΠΙΟΣ ΠΟΥ ΝΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Είχα μια πολύ θετική γνώμη για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ Δημήτρη Ράπτη. Δυστυχώς με διέψευσε . Είναι δυνατόν να αποδέχεται αυτό το εξευτελισμό από το Δήμαρχο? Προφανώς ξεχνά πως είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι υπάλληλος του Δημάρχου που εκτελεί τις εντολές του. Πολύ κρίμα.

Ανώνυμος είπε...

Ο προεδρος νομιζει οτι ο κοσμος δεν θα βλεπει τα χαλια τους. Ειναι γελασμενος ομως..... και τα βλέπει και τα σχολιάζει. Παντα αρνητικά εννοείται

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΑΜΑ.