Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

«Στερεότυπα, προκαταλήψεις και έμφυλη βία» στο 4ο δημοτικό Βέροιας

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών σε θέματα Αγωγής Υγείας, κλιμάκιο του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας επισκέφθηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας στις....
6 και 7 Μαρτίου 2018, προκειμένου να υλοποιήσει βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Στερεότυπα, προκαταλήψεις και έμφυλη βία».
Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονταν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ , με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις έννοιες του βιολογικού – κοινωνικού φύλου, τις έμφυλες νόρμες, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα έμφυλης βίας. Για την υλοποίηση των εργαστηρίων αξιοποιήθηκαν οι σχετικές ενότητες από το εκπαιδευτικό υλικό Compasito – Μικρή Πυξίδα.

Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βέροιας: Τσαπαροπούλου Έφη (ψυχολόγος), Νατσιοπούλου Χαρούλα (κοινωνική λειτουργός), Λυμούση Σταυρούλα (νομική σύμβουλος). 
Η δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που έχει καθιερωθεί, από το 2012, στις 6 Μαρτίου.


Η Διευθύντρια
Κουκουρίκου Αρεστούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: