Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Ποιος υπάλληλος ευθύνεται για το πρόστιμο; Ευθύνεται; Θα του ζητηθούν τα λεφτά; Θα αθωωθεί; Ποιοι και με ποια γνώση και κριτήρια θα αποφασίσουν;

-33 χιλιάρικα πρόστιμο με ευθύνη υπαλλήλου. Ποιος πληρώνει; Ονόματα θα ακουστούν;

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσει για ακόμα μια φορά το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Θέματα σοβαρά δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν εντόπισα εγώ οπότε δεν.....
έχω κάτι να αναδείξω παρά μόνο αυτό που εντόπισε και ανέδειξε ο Σ. Τάμογλου στην ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗ και αφορά στον καταλογισμό προστίμου που έγινε για πράξη του 2009 στον πρώην δήμο Μελίκης και καλείται να πληρώσει το δημοτικό ταμείο.
Βέβαια, όποιος κάνει τον κόπο και διαβάσει την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Δριστά θα αντιληφθεί αμέσως ότι πρόκειται για μια υπόθεση που φέρεται ως "μπροστινός" ένας υπάλληλος (δεν κατονομάζεται) που θα ελεγχθεί και θα αποφασιστεί αν θα πρέπει ή όχι να του ζητηθούν αστικές ευθύνες επειδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά του.
Δείτε το ρεπορτάζ του Σίμου ΕΔΩ και διαβάστε αμέσως μετά το εισηγητικό ώστε να διαμορφώστε άποψη.

Το θέμα έχει σειρά Νο11 και αναφέρει: Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμων που έχουν επιβληθεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας- Διερεύνηση πιθανής αστικής ευθύνης.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Με την αριθμ. 5/2017 Καταλογιστική Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά τους λογαριασμούς της διαχείρισης του πρώην Δήμου Μελίκης για το έτος 2009, συστήνεται η άμεση απόδοση από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, των αναπόδοτων κρατήσεων του πρώην Δήμου Μελίκης, ποσού 33.749,44 € στο Ελληνικό Δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία. 
Ο Δήμος καθυστέρησε την καταβολή αυτών,  σε αναμονή τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να καταβληθεί μόνο το κεφάλαιο των αναπόδοτων κρατήσεων, αφού η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής (πρόστιμο) ανέρχεται στο 100% ήτοι σε 33.749,44 € , τα τελευταία χρόνια. 
Για τον λόγο όμως ότι μέχρι σήμερα , δεν έχει εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση και έχει παρέλθει αρκετά το χρονικό διάστημα καθώς πρέπει να ενημερωθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις δικές μας ενέργειες , θα πρέπει να καταβληθεί το ανωτέρω ποσό των 33.749,44 € με το αναλογούν πρόστιμο (προσαύξηση κατά 100%). Για αυτό τον λόγο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του  Δήμου για το 2018 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 02.00.6331.03 «Απόδοση αναπόδοτων κρατήσεων του πρώην Δήμου Μελίκης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσαυξήσεων».

Επίσης σας γνωρίζουμε:

Η επιβολή προστίμων σε βάρος του Δήμου από τη Δ.Ο.Υ., το ΙΚΑ κλπ, για οποιαδήποτε αιτία, αποτελούν «τυπικό έλλειμμα» στη διαχείριση του Δήμου (και όχι «ουσιαστικό έλλειμμα») κατά την ορολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλου από δόλο ή βαριά αμέλεια. Προκαλεί δηλαδή η επιβολή προστίμων «θετική ζημιά» στην οικονομική διαχείριση και στα διαθέσιμα του Δήμου.

 Ανεξάρτητα της αιτίας που επιβλήθηκε το πρόστιμο από τους εν λόγω φορείς, εκδίδεται τίτλος πληρωμής ύστερα από την τήρηση της σύννομης διαδικασίας, και καταβάλλεται άμεσα το ποσό του προστίμου από τον Δήμο (αφού σε περίπτωση αγνόησης ή καθυστέρησης πληρωμής αυτού, επιβαρύνεται με πρόσθετα ποσά). Είναι δυνατή επίσης η ένταξη καταβολής του προστίμου σε ρύθμιση (με την υποβολή αίτησης για την τμηματική καταβολή του), σε περίπτωση ισχύουσας ρύθμισης στον οικείο φορέα επιβολής αυτού.
Παράλληλα όμως (με την έκδοση του τίτλου πληρωμής) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 44 και 130 του Ν. 3584/07, προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή αστική ευθύνη υπαλλήλου, που από τις πράξεις ή παραλήψεις του προξένησε θετική ζημιά στον Δήμο, με την επιβολή των προστίμων σε βάρος αυτού.
Αν προκύψει ότι η επιβολή του προστίμου οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου (από δόλο ή βαριά αμέλεια), καταλογίζεται σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό. (Σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/14). Αρμοδιότητα καταλογισμού έχουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική Επιθεώρηση και το Δημοτικό Συμβούλιο (ΕλΣυν 2635/2014 VII Τμημ.)

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

1. Να εγκρίνει την καταβολή ή μη του εν λόγω προστίμου ποσοστού 100% επί των αναπόδοτων κρατήσεων του πρώην Δήμου Μελίκης, και την καταβολή των αναπόδοτων κρατήσεων του πρώην Δήμου Μελίκης 2008-2009 ποσού 33.749,44 € στο Ελληνικό Δημόσιο και στα  ασφαλιστικά ταμεία,  σε βάρος του κωδικού εξόδων Κ.Α. 02.00. 6331.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2. Να  διερευνηθεί πιθανή αστική ευθύνη υπαλλήλου, που από τις πράξεις ή παραλήψεις του προξένησε θετική ζημιά στον Δήμο, με την επιβολή των προστίμων σε βάρος του Δήμου για την μη απόδοση των κρατήσεων εμπρόθεσμα (2008 και 2009), για το ποσό του προστίμου των προσαυξήσεων  ύψους 100 %, την οποία καλείτε ο Δήμος να καταβάλει μαζί με τις αναπόδοτες κρατήσεις.

3. Να αποφασίσει περί υπαιτιότητας (από δόλο ή βαριά αμέλεια) ή μη του υπαλλήλου (Σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/14). 
Αρμοδιότητα καταλογισμού έχουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική Επιθεώρηση και το Δημοτικό Συμβούλιο (ΕλΣυν 2635/2014 VII Τμημ.)


O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ


10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τελειωμό δεν έχει αυτή η κατάσταση με το τον πρώην Δήμο Μελίκης. Συνεχώς μας προκύπτουν μας προκύπτουν καταστάσεις ατασθαλιών και καταλογισμών. Έως πότε ο Δήμαρχος θα καλύπτει αυτές τις ατασθαλίες? Έως πότε οι δημότες θα πληρώνουμε τις μαγκιές κάποιων επίορκων? Είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να πει τα πράγματα με το όνομα τους, να πει στο δημοτικό συμβούλιο ποιος και γιατί διέπραξε την πράξη αυτή που καλείται σήμερα να πληρώσει ο κάθε δημότης. Και θέτω το ερώτημα στο Δήμαρχο, στον Ισαάκ Χαλκίδη ,στο Νίκο Σαρακατσάνο γιατί καλύπτουν όλους αυτούς με τους καταλογισμούς? Γιατί δεν λένε τα πράγματα με το όνομα τους? Η παράταξη του Δημάρχου ,είχε τον προεκλογικό τίτλο ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ μετά τις εκλογές όμως επάξια φέρει τον τίτλο τι; ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ένας άνθρωπος με λίγη τσίπα δεν υπάρχει σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο? Τι είναι όλοι στρατιωτάκια που σηκώνουν μόνο το χέρι λέγοντας ναι σε όλα? Ντροπή σας κύριοι. Απορώ πως κυκλοφορείται ,και πως αντικρίζεται τους πολίτες.

Ανώνυμος είπε...

ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.ΡΩΤΩ ΕΙΧΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ?Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕ?ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΤΟΥ??ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΥΤΟΣ???ΕΠΙΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ.ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΛΥΣΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ.ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ?ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΜΕΛΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΧΡΕΟΣ ΕΚΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΙ Η ΟΧΙ?ΜΑΛΛΟΝ ΓΚΥΡΙΝΗ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ.ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΣ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥ.Ο ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΟΠΟΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΗΡΙΞΕ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΠΛΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΒΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ ΟΛΑ ΑΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ??????ΣΑΝ ΤΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΟΝΟ ΞΥΛΟ ΣΑΣ ΣΤΡΩΝΕΙ.....ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ??ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΙΖΩ.ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΙΟΤΙ ΚΟΙΜΟΤΑΝΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΑΣΧΕΤΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ.πχ.ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΚΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΑ ΠΗΡΑ.ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΕ ΓΚΥΡΙΝΗ???ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ????

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΤΟΙΑ ΜΟΝΟ Ο ΔΡΙΣΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ......ΤΑ 400.000ΔΡΑΧΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΗΓΕ.ΡΕ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.......ΜΟΝΟ ΟΛΑ ΕΝΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Μόχλα σας συγχαίρω για την σωστή ενημέρωση που μας κάνετε. Μου κάνει όμως ελεεινή εντύπωση που οι συνάδελφοι σου στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο όλα αυτά τα σοβαρά θέματα τα καλύπτουν. Γιατί άραγε? Πιστεύω οι αναγνώστες τους να βγάλουν τα συμπαιράσματα.

Ανώνυμος είπε...

Φιλε ολοι που περασανε απο την θεση δημαρχου σκεψου και πες μου.Ατασθαλιες οικονομικες πολλες ενας δημαρχος πηγε στον εισαγγελεα για τον προηγουμενο δημαρχο ?Προεκλογικα ολοι καταγγελουνε οτι θα τους πανε φυλακη ετσι ελεγε ο Γκυρινης για υδατοπυργο παλιοχωρας εναντιον δημητριαδη για συνεργεια για μελετες για απευθειας αναθεσεις για την κεδα που εγινε προμηθεια αμμου 15000 ευρω την οποια ακομα την ψαχνουνε τοση αμμο.ΠΕΣ ΜΟΥ ρε φιλε ειδες κανενα φυλακη?Οχι ουτε θα δεις ο ενας καλυπτει τον αλλον γιατι θελει να κανει τα ιδια ακριβως.Γιατι?Για να παρει ρεστα.Βρες ενα δημαρχο στην αλεξανδρεια.Ο δε δημητριαδης ελεγε για Γκιονογλου χειροτερα το μονο που εκανε ηταν να του δωσει και το εργο αναπλασης να το πω (απο δρομους να μας κανει καροδρομους) μαζι με τον δημοτικο συμβουλο αγκαθιας που ειχε στο συνδιασμο του ο δημητριαδης.Δηλαδη το χρημα ενωνει τους δημαρχους.Η ουσια ειναι γιατι να ψηφισει ο κοσμος ξανα αυτους αφου τους ξερει ολους ειδικα στην μελικη μηπως επειδη ο κοσμος θελει την δικη του λαμογια να καλυψει πρωτα.Μηπως?Αν οχι τοτε μιλαμε για ηλιθιους.Εναν δημαρχο στην Αλεξανδρεια που εκανε καταγγελια στον εισαγγελεα για οικονομικες ατασθαλιες πρ6ς μου μοχλα.20 χρονια στο κουρμπετη πρς μου εναν και εναν δημοσιογραφο που δεν τους καλυψε ολους για ευνοητους λογους πες μου.Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΒΟΥΛΙΑΞΕ.ΤΕΛΕΙΩΣΕ.Εδω στην μελικη κανανε παρτυ και ακομα εχουνε το θρασος και μιλανε να πολιτευτουνε.Ρε πανε κρυψου να μην σε βλεπουμε.2.000.000 καταλογισμος φωτια στην μελικη στο δημαρχειο και δεν ιδρωσατε και θελετε και ψηφο κοπροσκυλα.Αντε μοχλα βρες μου εναν.

Ανώνυμος είπε...

Οταν σε φτυνουν και εσυ λες ψιχαλιζει τοτε εχασες τα παντα και κυριως την υποληψη σου.ντροπη σας δημαρχακια της πλακας.Ουτε μια μπαλα αχυρο δεν μπορειτε να μοιρασετε.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γκυρίνης που θέλει να νομίζει ότι είναι έξυπνος και Δήμαρχος, απεδείχθη πως δεν έχει την ικανότητα να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Δήμου. Αν θέλει να να καλύψει και να ικανοποιήσει τον υπάλληλο , η όποιον νομίζει αυτός που διέπραξε το συγκεκριμένο αδίκημα τις μη καταβολής εισφορών τα οποία σημειωτέο εισέπραξε αλλά δεν το κατέβαλε εκεί που έπρεπε, να βγάλει ο Γκυρίνης από την τσέπη του και να τα βάλει στο ταμείο του Δήμου ,και όχι να ζητά να τα πληρώσουν οι δημότες. Ας έχουν υπόψη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι το θέμα αυτό δεν θα παραμείνει μόνο με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνέχεια θα δοθεί στην Δικαιοσύνη αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί στο Δήμο μας. Πολύ περίεργο τι εισηγητικό του Αντιδημάρχου Δριστά για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ περίεργη και η συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου που υπογράφει την πρόσκληση. Τι κρύβουν από τους πολίτες? Γιατί επικροτούν την παρανομία? Γιατί δεν αναφέρουν ονοματεπώνυμο των επιόρκων . Τι είναι κρατικά μυστικά? Ποιους θέλουν να καλύψουν και γιατί? Δεν γνωρίζουν οι Διοικούντες ότι ποσά που είναι σε ειδικό κωδικό και αφορούν κρατήσεις για τα ταμεία και την εφορία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό? Και γιατί το φέρνουν στο Δημοτικό συμβούλιο? Τι είναι το δημοτικό συμβούλιο η κολυμπήθρα του Συλωάμ να ξεπλένει τις παρανομίες, και τις αμαρτίες κάποιων επιόρκων? Τελικά αναρωτιέμαι, υπάρχει ΔΗΜΑΡΧΟΣ στο Δήμο μας? Παλαιότερα είχαμε ακόμη ένα κρούσμα από Μελίκη μεριά. Εν ενεργεία υπάλληλος σήμερα, που παλαιότερα υπηρετούσε στον πρώην Δήμο Μελίκης ισχυριζότανε ότι ΔΑΝΕΙΣΕ χρήματα στο τότε Δήμο Μελίκης, και απαιτούσε τώρα να του τα δώσει η σημερινή Διοίκηση!!!!! Το θέμα βρίσκεται στην Δικαιοσύνη, ο Δήμος εκπροσωπήθηκε που απλά επιβεβαίωσε τον δανεισμό!!!! Και ρωτώ τώρα εγώ καλόπιστα. Έχετε ακούσει ποτέ ένας ιδιώτης, και μάλιστα υπάλληλος να δανείζει την Δημοτική αρχή? Τα συμπεράσματα δικά σας.