Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Για την ώρα "Κλεισθένης"...και βλέπουμε.... - Του Χ. Καφτεράνη

Χ. Καφτεράνης
Είναι πλέον αντιληπτό από όλους ότι η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά, θα ζήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι και το 2060 σε καθεστώς εποπτείας από τους "εταίρους" μας, που μάλλον μας θεωρούν "εταίρες" και μας συμπεριφέρονται αναλόγως όχι αδίκως... 

Είναι επίσης  γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ότι ο "Καλλικράτης" απέτυχε πλήρως...Οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που γεννά η συνύπαρξη τόσων πολλών και με διαφορετικές ανάγκες μικρότερων κοινωνιών. Την ίδια εικόνα και.....
ίσως χειρότερη παρουσιάζουν οι περιφέρειες που εξαντλούνται σε ατέρμονες συζητήσεις περί όνου σκιάς, στις οποίες η κοινωνία δεν μετέχει και για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται καθόλου, καθότι παράγουν μηδενικό αποτέλεσμα σε σχέση με το ζητούμενο, την βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

  Είναι επίσης φανερό και αποτελεί προσβολή της νοημοσύνης μας το να πιστέψουμε ότι η σημερινή "αριστερή" με την έννοια του αυτοπροσδιορισμού κυβέρνηση, ξαγρυπνά μερόνυχτα μέσα στην αγωνία του πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί η απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση για να βρουν δικαίωση τα όνειρα της αριστεράς για απλή ανόθευτη αναλογική...Τα πράγματα δυστυχώς είναι πιο απλά και πολύ πιο κυνικά. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση τα στελέχη της , όσα απέμειναν, δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα στην κοινωνία, αν αποφασίσουν να μετάσχουν σε εκλογική διαδικασία, όπως άλλωστε οι προηγούμενες εκλογές με σαφώς καλύτερους όρους για αυτά  απέδειξαν εν τοις πράγμασι .Επιδιώκει μέσα από μια "διαπραγμάτευση" να αποκτήσει έναν δύο αντιδημάρχους για την επομένη της εκλογικής ήττας....

  Αν ειλικρινώς  επιθυμούσαν να γίνει μια βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, θα έπρεπε:

  Να επαναφέρει την προτεραία κατάσταση διοικητικής δομής  του "Καποδίστρια" δηλαδή μικρότερων δήμων , Νομαρχιών και περιφέρειας, με σαφώς προσδιορισμένα όρια ευθύνης, που η πράξη απέδειξε ότι ήταν το ιδανικό μέγεθος διαχείρισης και συμπληρωματικής παρέμβασης για τα δεδομένα του τόπου μας σήμερα.

  Να απλοποιήσει το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις δεκάδες ανενεργές ουσιαστικά επιτροπές,  που τίθενται σε αχρηστία αμέσως μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας και την ανακήρυξη του νικητή των εκλογών, με τις ασαφείς διατάξεις που δύο αναγνώσεις του ιδίου κειμένου παράγουν δύο ισχυρές νομικά απόψεις διαμετρικά αντίθετες για ευνόητους λόγους . Παράλληλα να τοποθετηθεί σε κάθε δήμο ένας νομικός, που θα εγγυάται την νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται και που θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση που απόφαση κριθεί μη σύννομη μεταγενέστερα και να γίνεται έλεγχος οικονομικών σε τακτά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

  Να μειώσει των αριθμό δημοτικών συμβούλων και άρα και των υποψηφίων, ενισχύοντας  τους  οργανισμούς με ισχυρούς υπηρεσιακούς παράγοντες, που θα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν τις αποφάσεις που λαμβάνει το ολιγομελές εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο .


  Αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, υπάρχει μαθηματικά σύστημα εκλογικό, που διασφαλίζει και ισχυρή δημοτική αρχή με ενιαία αντίληψη για την επίλυση των θεμάτων και εξασφάλιση στον πολίτη το  να επιλέξει τους άριστους ως εξής.

  Κατατίθενται τα ψηφοδέλτια,  αναγράφοντας έκαστο το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου, καθώς επίσης και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συγκεκριμένου συνδυασμού.

  Ο πολίτης επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, δίνοντας  μια ψήφο στο σχήμα για την τελική καταμέτρηση, που θα ορίσει το ποιο ψηφοδέλτιο κέρδισε την πρώτη θέση και με ποιο ποσοστό.

  Δικαίωμα στον πολίτη ενός αριθμού σταυρών, πχ 40 , με την δυνατότητα να δώσει τρεις σταυρούς στον Α υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, δύο σε κάποιον άλλο και ένα σε τρίτο κάνοντας εσωτερική αξιολόγηση των υποψηφίων ενισχύοντας τον κατά την άποψή του καλύτερο. Διατήρηση του  δικαιώματος  να  μπορεί να σημειώσει κάτω από το ψηφοδέλτιο το όνομα υποψηφίου δημοτικού συμβούλου άλλου συνδυασμού και να τον σταυροδοτήσει με τρεις δύο ή έναν σταυρό. Αρκεί το σύνολο των σταυρών να μην ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.
(Έτσι ο πολίτης επιλέγει τον Δήμαρχο της αρεσκείας του, την ομάδα που θέλει να διοικήσει τον Δήμο και τους ικανότερους από την αντιπολίτευση που  θα ήθελε να ασκήσουν καθήκοντα ελέγχου.)

  Ο συνδυασμός που θα πάρει τα περισσότερα ψηφοδέλτια από την πρώτη Κυριακή ανακηρύσσεται νικητής και παίρνει την προσδιορισμένη εξ αρχής  πλειοψηφία των εδρών. Οι υπόλοιπες θέσεις μοιράζονται στους υπόλοιπους με απλή αναλογική και τη γνωστή λειτουργία των υπολοίπων.

 Τόσο απλό...

  Αλλά δεν είναι  επιδιωκόμενο η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης,μα η σωτηρία του παραπαίοντος κομματικού μηχανισμού... Στον βωμό του να σωθεί το πολιτικό τους σαρκίο θυσιάζουν τα πάντα... Είναι αγωνιστές βλέπεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: