Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Τέλος τα Δημοτολόγια όπως τα ξέρουμε- Θα τα δίνουν τα ΚΕΠ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκ/κής Δ/σης με την αριθ 43/14-12-2010 εγκύκλιο του επισημαίνει ότι από 1-1-2011, αμέσως μετά την εγκατάσταση των....
νέων δημοτικών αρχών, τα βιβλία δημοτολογίων των ΟΤΑ οφείλαν να συνενωθούν και να συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου ώστε να αποτελέσουν το ενιαίο Δημοτολόγιο.

Η μέχρι σήμερα πρακτική της μη συνένωσης που τηρήθηκε δεν δημιουργεί  προβλήματα στους πολίτες των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίκης, Πλατέος και Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας, αλλά σύμφωνα με το με αριθμό  98/5.1.2017 (ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ)  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η μη μεταφορά των  βιβλίων των Δημοτολογίων όλων των Ενοτήτων στην έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας θα έχει ως συνέπεια την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους αιρετούς και στους εμπλεκόμμενους υπαλλήλους.

Σήμερα μετά από τα σχετικά έγγραφα και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζοντας την νομοθεσία θα πρέπει να μεταφέρουμε την υπηρεσία του Δημοτολογίου των Δημοτικών Ενοτήτων  στην έδρα του Δήμου, με την βεβαιότητα ότι η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται άμεσα αφού, για την έκδοση πιστοποιητικών οι δημότες των  Δημοτικών Ενοτήτων θα απευθύνονται στα  ΚΕΠ που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες.

Τα πιστοποιητικά, θα εκδίδονται  και θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους δημότες  από τα  ΚΕΠ που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Παρακαλούμε λοιπόν τους δημότες των  Δημοτικών Ενοτήτων Μελίκης, Πλατέος και Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας από  17-01-2017 να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου για την έκδοση πιστοποιητικών. 
Τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: