Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Έγκριση χρηματοδότησης 40.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Παν. Γκυρίνης
Έγκριση χρηματοδότησης 40.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΔΤ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας εξασφάλισε τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του αιτήματός του με στόχο την σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην.....
κάλυψη των αναγκών κινητικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, με απώτερο σκοπό αφενός τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν και αφετέρου την ενίσχυση της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινουμένων σχετικά με τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Τα ΣΒΑΚ βασίζονται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέονται από τις αρχές ενιαίου σχεδιασμού, συμμετοχής και αξιολόγησης. Η εκπόνηση του περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και καθορισμός σεναρίου βάσης, ο ορισμός οράματος, σκοπών και στόχων, η επιλογή πολιτικών και μέτρων, η ανάθεση ευθυνών, ρόλων και κατανομή πόρων, δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης και την ανάδειξη νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Η έγκριση χρηματοδότησης του ΣΒΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντική για το Δήμο μας, μιας και αποτελεί ένα σχέδιο για τους ανθρώπους και όχι για τα οχήματα και την κίνηση. Απώτερος σκοπός αυτού του σχεδίου είναι η καλύτερη ποιότητα των δημοσίων χώρων και η αύξηση της ασφάλειας των παιδιών, μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις. Επιπρόσθετα, οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση του θορύβου και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για την υγεία και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: