Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΑ από το συμβούλιο - Ψηφίστηκε ομόφωνα στο ΔΣ της- τί περιλαμβάνει αναλυτικά

Στέφανος Δελιόπουλος
πρόεδρος ΚΕΔΑ
Ξέρετε ότι η Κ.Ε.Δ.Α., η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, έχει προϋπολογισμό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ; 
Ξέρετε ότι η ΚΕΔΑ έχει μια σειρά από δραστηριότητες και δράσεις που είναι άκρως σημαντικές και με κοινωνική απεύθυνση και στόχευση;

Είμαι παραπάνω από σίγουρος ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε την ΚΕΔΑ εξ αιτίας του κολυμβητηρίου που ....διαχειρίζεται χρόνια τώρα και εξ αιτίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει τα καλοκαίρια αλλά και τα Χριστούγεννα και ομολογουμένως είναι πετυχημένες αυτές οι εκδηλώσεις.

Ωστόσο, η ΚΕΔΑ δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο κολυμβητήριο και συναυλίες. 
Είναι παρεμβάσεις στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του δήμου που γίνονται μέσω του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων Αλεξάνδρειας όπου εκεί γίνονται μια σειρά παρεμβάσεων και δράσεων στον πληθυσμό αυτόν.
Είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Κορυφή όπου δεκάδες παιδιά κάθε απόγευμα δημιουργούν, μαθαίνουν, "ανοίγει" το μυαλό τους.
Είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Π. Σκυλίτσι όπου βρέφη και νήπια βρίσκουν θαλπωρή ανακουφίζοντας τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Είναι τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού στα οποία συμμετέχουν δεκάδες συμπολίτες όταν αυτά υλοποιούνται κάθε χρόνο.
Είναι η Δημοτική Φιλαρμονική όπου νέα παιδιά και κορίτσια της Αλεξάνδρειας μαθαίνουν να παίζουν μουσικά όργανα και πλαισιώνουν εκδηλώσεις του δήμου σε εθνικές και τοπικές γιορτές.
Είναι η Θεατρική Ομάδα του δήμου που δίνει διέξοδο σε συμπολίτες να αναδείξουν την καλλιτεχνική πλευρά τους. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια επιθυμεί να πειραματιστεί δημιουργικά.
Είναι το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που λειτουργεί με προφανή αποτελέσματα στον χώρο του δημοτικού αμφιθεάτρου με επισκέπτες κυρίως μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής μας.

Η ΚΕΔΑ λοιπόν είναι όλα τα παραπάνω αλλά και πολλά άλλα που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση πλην όμως είναι μέσα στην καθημερινότητα.
Ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΑ θα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξάνδρειας την Τετάρτη και προφανώς θα εγκριθεί.  
Στο Δ.Σ της ΚΕΔΑ συζητήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015 και ομόφωνα τον ενέκρινε.

Αναλυτικά κατά κωδικό ο προϋπολογισμός είναι:


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Κ.Α.Ε. 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ €

 ΕΣΟΔΑ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ


ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


Τόκοι κεφαλαίων

06.00.00.0211
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
1.000,00
06.00.00.0213
Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές Δημοσίου & Δημόσιων Επιχειρησεων
42.000,00
06.00.00.0231
Μισθώματα κινητών πραγμάτων - Ξυλινες κατασκευές
1.500,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Έσοδα από ΟΤΑ

06.00.00.0312
Εσοδα από Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
450.000,00

Έσοδα εκμεταλεύσεων

06.00.00.0321.04
Έσοδα από συμμετοχή της Δημοτικής χορωδίας σε εκδηλώσεις
2.000,00
06.00.00.0321.03
Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων 
30.000,00
06.00.00.0321.01
Έσοδα από συνδρομές Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)
5.000,00
06.00.00.0321.02
Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης
55.000,00

Άλλα τακτικά έσοδα

06.00.00.0432.02
Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου-Θεατρικών παραστάσεων
10.000,00
06.00.00.0432.01
Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
2.000,00
06.00.00.0432.03
Έσοδα από Ενημερωτικό Έντυπο - Eφημερίδα
10.000,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ


Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

06.00.00.1211.01
Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
140.000,00
06.00.00.1211.02
Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού  Παλαιού Σκυλιτσίου
40.300,00
06.00.00.1211.03
Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
130.000,00

Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)

06.00.00.1221.01
Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)
54.229,40
06.00.00.1221.02
Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ
16.000,00
06.00.00.1221.03
Λοιπές επιχορηγήσεις
54.200,00

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ


Δωρεές

06.00.00.1411
Προϊόν δωρεών
4.000,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

06.00.00.3219
Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους
4.203,71

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ


Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

06.00.00.4121
Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
20.000,00
06.00.00.4122
Φόροι   και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων
3.000,00
06.00.00.4123
Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ
30.000,00
06.00.00.4124
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
5.000,00

Ασφαλιστικές εισφορές

06.00.00.4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
220.000,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Επιστροφές χρημάτων

06.00.00.4214
Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας
4.000,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ


ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

06.00.00.5111
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12/2015
135.086,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1.468.519,87 ΕΞΟΔΑ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

02.00.00.6111
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
5.000,00
02.00.00.6118.01
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Μηχανογραφική επεξεργασία
4.500,00
02.00.00.6118.02
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων
1.000,00
02.00.00.6118.03
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
3.000,00
02.00.00.6121
Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
9.000,00
02.00.00.6123
Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
4.000,00
02.00.00.6211
Ηλεκτρικό ρεύμα
3.500,00
02.00.00.6221
Ταχυδρομικά
2.500,00
02.00.00.6222
Τηλεφωνικά
5.500,00
02.00.00.6261
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων
20.000,00
02.00.00.6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων
20.000,00
02.00.00.6265
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
5.000,00
02.00.00.6312
Λοιποί φόροι
5.000,00
02.00.00.6331
Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας
5.000,00
02.00.00.6421
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.
1.000,00
02.00.00.6422
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
500,00
02.00.00.6453
Λοιπές συνδρομές
500,00
02.00.00.6462
Έξοδα δημοσιεύσεων
5.000,00
02.00.00.6495.01
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.000,00
02.00.00.6511
Τόκοι δανείων εσωτερικού
16.807,84
02.00.00.6515.01
Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών  επιστολών Δημοσίου & Δημόσιων Επιχειρησεων
42.000,00
02.00.00.6515.02
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων
500,00
02.00.00.6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
2.000,00
02.00.00.6644
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτηρίων γυμναστηρίων κλπ
7.665,36
02.00.00.6654
Προμήθεια λοιπού υλικού
500,00
02.00.00.6821
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
9.000,00
02.00.00.6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
3.500,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

02.00.10.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.
55.000,00
02.00.10.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.
35.000,00
02.00.10.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.
10.000,00
02.00.10.6041
Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.
15.000,00
02.00.10.6115.01
Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβούλων
25.000,00
02.00.10.6115.02
Αμοιβές ορκωτών λογιστών
4.329,60
02.00.10.7124
Αγορά λογισμικού
2.500,00
02.00.10.7125
Αγορά παγίων  - Κ.Ε.Δ.Α.
10.000,00

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

02.00.11.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.
90.000,00
02.00.11.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.
25.000,00
02.00.11.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
3.500,00
02.00.11.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
3.500,00
02.00.11.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
1.700,00
02.00.11.6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
4.790,85
02.00.11.7125
Αγορά Παγίων  - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
2.000,00

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

02.00.12.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού  Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.
45.000,00
02.00.12.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.
12.000,00
02.00.12.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Βρεφικού  Σταθμού Παλαού Σκυλιτσίου
3.000,00
02.00.12.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου
3.000,00
02.00.12.6623
Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου
6.120,79
02.00.12.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου
1.685,44
02.00.12.6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου
4.790,85
02.00.12.7125
Αγορά Παγίων -  Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου
3.500,00

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

02.00.13.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.
83.000,00
02.00.13.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
22.500,00
02.00.13.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
1.000,00
02.00.13.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
2.000,00
02.00.13.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
600,00
02.00.13.7125
Αγορά Παγιών - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων
2.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

02.00.14.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.
55.000,00
02.00.14.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.
15.000,00
02.00.14.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Δημοτικού Κολυμβητηρίου
16.000,00
02.00.14.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου
12.000,00
02.00.14.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου
3.200,00
02.00.14.6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου
17.472,15
02.00.14.7125
Αγορά Παγίων - Δημοτικό  Κολυμβητήριο
30.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

02.00.16.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικοιύ Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.
50.000,00
02.00.16.6031
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικοιύ Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.
12.000,00
02.00.16.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)
2.000,00
02.00.16.6232
Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων -  (Π.Μ.Α.)
2.160,00
02.00.16.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)
8.000,00
02.00.16.7125
Αγορά Παγιών - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)
18.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΑ

02.00.17.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Δ.Φιλαρμονικής  & Δ.Χορωδιών
40.000,00
02.00.17.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών
12.000,00
02.00.17.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δ. Φιλαρμονική & Δ. Χορωδιών
300,00

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

02.00.18.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Θερινού Κινηματογράφου
3.000,00
02.00.18.6232
Μισθώματα κτιρίων - Θερινού Κινηματογράφου
2.000,00
02.00.18.6236
Λοιπά μισθώματα - Ταινιών  Θερινού Κινηματογράφου
7.000,00
02.00.18.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου
1.000,00
02.00.18.6653
Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού-Θερινού Κινηματογράφου
1.000,00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

02.00.19.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο
15.000,00
02.00.19.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως,  αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό  Ωδείο
5.000,00
02.00.19.7125
Αγορά παγίων- Θεατρική Ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο
500,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

02.00.21.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
75.000,00
02.00.21.6484
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
25.000,00
02.00.21.6623
Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
15.831,63
02.00.21.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
3.000,00

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

02.00.22.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Ενημερωτικού Εντύπου - Εφημερίδα
6.000,00
02.00.22.6131
Λοιπές αμοιβές τρίτων
8.000,00

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

02.00.23.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Έκδοση εντύπων για τοπική ιστορία
2.000,00

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

02.00.24.6118
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων
1.000,00
02.00.24.6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων
7.665,36
02.00.24.7125
Αγορά παγίων - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων
1.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

02.00.80.8111
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
20.000,00
02.00.80.8112
Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου,   μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ
3.000,00
02.00.80.8113
Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ
30.000,00
02.00.80.8114
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
5.000,00
02.00.80.8121
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.
220.000,00
02.00.80.8261
Λοιπές επιστροφές
7.400,00
02.00.80.8311.01
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές
2.500,00
02.00.80.8311.02
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού
2.000,00
02.00.80.8311.03
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών
5.000,00
02.00.80.8311.04
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων
30.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
1.458.519,87

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

02.00.90.9111
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
10.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
1.468.519,87


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ευτυχώς διαθέτει έναν σοβαρό πρόεδρο που χωρίς πολλά λόγια και φωτογραφίες κάνει ουσιαστική δουλειά και προσφορά. Μπράβο του και συγχαρητήρια στον δήμαρχο για την επιλογή του αυτή.

Ανώνυμος είπε...

...με το αζημίωτο, βέβαια.....

02.00.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00
02.00.00.6118.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4.500,00
02.00.00.6118.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων 1.000,00
02.00.00.6118.03 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00

02.00.00.6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 9.000,00
02.00.00.6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 4.000,00