Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Άρχισε το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα στο 1ο Γυμνάσιο

Λυκείου.
Θα γίνονται όλα τα μαθήματα από καθηγητές εθελοντές στη βάση ενός προγράμματος που ήδη έχει καταρτιστεί. Θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα από καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που δήλωσαν συμμετοχή: Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Ιστορικοί κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: