Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη με 43 θέματα ρουτίνας - Το ενδιαφέρον στις ερωτήσεις και απαντήσεις του δημάρχου

Π. Γκυρίνης - Ν. Μπρουσκέλης
οποία εντάσσονται στην λογική της γραφειοκρατίας που υποτίθεται ότι κάποτε θα καταργηθεί αλλά αυτή ζει και ...γιγαντώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: