Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Τα ΜΜΕ θα πρέπει να σέβονται την εικόνα και την προσωπικότητα των προσφύγων μαθητών, λέει ο Συνήγορος του Παιδιού

πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την ελληνική πολιτεία για να μπορέσουν όλα τα παιδιά που μετακινούνται στη χώρα μας, με τις οικογένειές τους ή χωρίς αυτές, και διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, να ασκήσουν το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, για όσο χρόνο βρίσκονται στη χώρα μας, ακόμη και αν δεν διαθέτουν σταθερή κατοικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: