Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Με πέντε συνέδρους συμμετέχει η Ημαθία στο συνέδριο επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ

όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνολικά 32.063 άτομα. Με τον τρόπο αυτό, ανοιχτά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς γραφειοκρατία, η ΟΝΝΕΔ έκανε το πιο σημαντικό βήμα για την επανίδρυσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: