Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Όπα της!!! Η ώρα εκλογής υδρονομέων έφτασε- Μνημείο ανοησίας η προκήρυξη πρέπει να καταργηθεί τώρα- Για να δούμε να εφαρμόζεται πιστά ο νόμος...

Θυμάστε που ανέδειξα το θέμα των υδρονομέων στο δήμο Αλεξάνδρειας; Όποιος δεν το θυμάται μπορεί να το δει ΕΔΩ.
Ο δήμος Αλεξάνδρειας έβγαλε ανακοίνωση βασισμένη σε νόμους, όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ζητάει από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις. Και μέχρι εδώ όλα.....
καλά.
Οι υδρονομείς που θα προσληφθούν για πέντε μήνες είναι 35 άτομα και ίσως είναι φέτος η πρώτη φορά που η διοίκηση του δήμου θα αναγκαστεί να υλοποιήσει τη διαδικασία όπως ο νόμος ορίζει γιατί γνωρίζει ότι προσωπικά θα προσφύγω σε κάθε αρμόδια αρχή αν πέσει στην αντίληψή μου η οποιαδήποτε παρατυπία.
Γιατί το λέω αυτό; Μα γιατί τα προηγούμενα χρόνια, και τα χρόνια της διοίκησης Γκυρίνη- Ισαάκ δηλαδή, είχαμε υδρονομείς που δεν απασχολούνταν στο αντικείμενό τους αλλά άλλοι δούλευαν ως μπογιατζήδες, άλλοι ως σιδεράδες κλπ κλπ. Καλώς δούλευαν γιατί οι νόμοι πολλές φορές είναι ανόητοι αλλά εφόσον η διοίκηση Γκυρίνη- Ισαάκ αποφάσισε να μετατρέψει το Δήμο Αλεξάνδρειας σε ... Κολοκοτρωνίτσι θα υποστεί και τις συνέπειες της επιλογής αυτής.
Ξεκάθαρα πράγματα και άντε να το πείτε στους συγγενείς και φίλους, ξέρετε ποιων...

Όποιος καθίσει και διαβάσει την προκήρυξη για την πρόσληψη των υδρονομέων που υπογράφει ο δήμαρχος Γκυρίνης θα τον πιάσει ακατάπαυστο γέλιο εξ αιτίας τόσο του περιεχομένου αυτής όσο και της γλώσσας που χρησιμοποιείται και βάζω στοίχημα ότι ουδείς εκ των υδρονομέων που πρόκειται να προσληφθούν μπορεί να κατανοήσει έστω και μια σειρά από αυτά που γράφονται σε απλή καθαρεύουσα παρακαλώ!

Η προκήρυξη είναι μνημείο ανοησίας και είναι προφανές ότι χρειάζεται άμεσα να καταργηθεί και να φτιαχτεί μια καινούργια. Δεν είναι δυνατόν να δημοσιεύεται προκήρυξη για πρόσληψη υδρονομέων και να είναι γραμμένη στη γλώσσα της διοίκησης της δεκαετίας του 1950. Να επιτρέπεται να προσληφθούν ακόμη και όσοι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και να το δηλώνουν υπεύθυνα αυτό αλλά να μην απαιτείται απολυτήριο δημοτικού σχολείου! Να μπορεί να γίνει υδρονομέας ένας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (και σωστά) αλλά να προτιμάται ένας που πήγε στο στρατό και ιδιαίτερα ένας που υπηρέτησε τη θητεία του ως μάχιμος δίπλα στον εχθρό! Το τι ακριβώς θέλει να πει ο ...ποιητής δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που δεν έχει υπόψη του το κλίμα της δεκαετίας του ΄50 αν μη τι άλλο.
Αυτό το ...υπόλοιπο του παρελθόντος πρέπει να εκλείψει πάραυτα. Οι προσλήψεις των υδρονομέων να γίνονται από τις τοπικές κοινωνίες και όχι ρουσφέτια από τον εκάστοτε δήμαρχο, να προσλαμβάνονται άτομα με ήθος και εντιμότητα, να ξέρουν την αλφαβήτα και να μην απασχολούνται σε άλλες θέσεις αλλά μόνο σ΄ αυτή για την οποία προσλήφθηκαν.

Ναι, διαβάστε την προκήρυξη και θα κάνετε καινούργιο συκώτι:

Η προκήρυξη για τους υδρονομείς που υπογράφει ο δήμαρχος Γκυρίνης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α).
3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
6. Το υπ’ αριθ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ ά βαθμού»
7. Το υπ΄αριθ 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο του Γ. Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή των υδρονομέων άρδευσης, ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4354/15
8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 “Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών”, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ψήφισή του, ήτοι από 10-04-2014.
9. Την υπ' αριθ. 85/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 186/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας)».
10. Την υπ' αριθ. 2049/24-02-2014 εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της ανωτέρω απόφασης.
11.Την υπ’ αριθ. 99/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου 2018, την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) υδρονομέων άρδευσης και τον καταμερισμό αυτών στις Δημοτικές Ενότητες, καθώς και την αμοιβή τους
12. Την υπ΄ αριθ. 2588/4-4-2018 εγκριτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της ανωτέρω απόφασης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10-04-2018 έως και την 19-04-2018 στην έδρα του Δήμου, στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 99/2018 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας έξι (6) άτομα
Β. για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος πέντε (5) άτομα
Γ. για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης δέκα οκτώ (18) άτομα
Δ. για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών έξι (6) άτομα.
Ήτοι σύνολο τριάντα πέντε (35) Υδρονομείς Άρδευσης.

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφασή του την αρδευτική περίοδο για το έτος 2018, από 01/05/2018 έως 30/09/2018.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. «’Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικία ν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.»
 γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
α. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο.

5. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαν τες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

7. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Διορισμός
Οι υδρονομείς διορίζονται εντός του χρονικού διαστήματος της αρδευτικής περιόδου, όπως έχει καθορισθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της ορκωμοσίας και λήξη την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

9. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα,
εκχύσεως τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή
συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
η. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, στο τηλέφωνο 23333-50121-2 κ. Γιαννάκη Νικόλαο και Κιρτικίδου Ευθυμία και στη Δ/νση: Εθ.
Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ)

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια: