Τρίτη 10 Απριλίου 2018

"Ο ΙΣΑΑΚ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΜΩΣΕΙ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΗ" (απάντηση Μουσκεφτάρα Αναστασίας)

Κύριε/α Διευθυντά/ντρια

«Όταν θίγεις προσωπικότητες τα άτομα αυτά θα αντιδράσουν». Με αυτά τα λόγια ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Ισαάκ Χαλκίδης ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στα τοπικά ΜΜΕ στις 30/3/2018. Στη διάρκεια αυτής της συνέντευξης αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου αποδίδοντάς μου ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες οι οποίες με.....
θίγουν ως προσωπικότητα και ως εργαζόμενη. Μάλιστα, όταν στο τέλος ρωτήθηκε εάν υπάρχουν δημόσια έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του, απάντησε ότι «όχι, επειδή είναι προσωπικό το θέμα» αλλά επειδή το λέει ο ίδιος υπεύθυνα θα πρέπει να τον πιστέψουν.
Αντιδρώντας λοιπόν και εγώ και θέλοντας να προστατέψω την τιμή και την υπόληψή μου σας παραθέτω τα δημόσια έγγραφα τα οποία φανερώνουν την αλήθεια και καταρρίπτουν τις συκοφαντίες του κ. Χαλκίδη. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ο αντιδήμαρχος:
1. «Υπέπεσε στην αντίληψή μας περί τα μέσα Οκτώβρη ότι δουλεύει σε δυο φορείς του δημοσίου». Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Χαλκίδης ότι εργάζομαι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά από τον Δεκέμβριο του 2010 και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και ήταν πάντα ενήμερες και οι δυο υπηρεσίες για τις δυο θέσεις εργασίας μου αφού κάθε χρόνο έπαιρνα άδεια άσκησης έργου. Άλλωστε ο ίδιος υπέγραψε τον Ιούνιο τις δηλώσεις συγκατάθεσης μαθητών μου στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τους οποίους συνόδεψα σε συνέδριο για πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επομένως ως πολιτικός μου προϊστάμενος, γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι εργαζόμουν σε δυο φορείς του δημοσίου. Επιπλέον με κατηγορεί ότι απέκρυψα το γεγονός ότι εργάζομαι σε άλλη υπηρεσία με ψευδή υπεύθυνη δήλωσή μου. Αν και αυτό δεν είναι θέμα που αφορά τη δική του υπηρεσία, ωστόσο προς αποκατάσταση της αλήθειας θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσα στον ΟΠΣΥΔ (Υπουργείο Παιδείας) δήλωσα ότι δεν κατέχω θέση πλήρους απασχόλησης. Επομένως ο κ. Χαλκίδης ας περιοριστεί στο ρόλο του αντιδημάρχου κι ας αφήσει τον εισαγγελέα να αποφασίσει για το εάν έχει τελεστεί αδίκημα.
2. Αναρωτιέται «ποιος θα έχανε μια δεύτερη θέση εάν ήταν νομικά κατοχυρωμένη; Κανείς.» Ο κ. Χαλκίδης αν και γνωρίζει την απάντηση τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και του Υπουργείου Παιδείας («[…] Εκ των ανωτέρω προκύπτει, κατά την άποψη της υπηρεσία μας, ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με μειωμένο ωράριο εργασίας δεν εμπίπτει στην έννοια της «δεύτερης θέσης» ή «απασχόλησης», όπως αρνητικά ορίζεται από τον κοινό νομοθέτη στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη των περιορισμών ως προς το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής, δεν τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) περί κατοχής δεύτερης θέσης.), επιμένει με ανεξήγητο και εμμονικό τρόπο στην άποψή του. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι έχω το απόλυτα νόμιμο δικαίωμα να εργάζομαι σε δυο φορείς του δημοσίου εφόσον η μια από τις δυο θέσεις είναι μειωμένου ωραρίου όπως και ήταν η εργασία μου στο Παράρτημα Κέντρου Στήριξης Ρομά του δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Ισχυρίζεται ότι «μια παραίτηση υποβάλλεται όταν δεν είναι νόμιμη διότι την κρατάς γιατί υπερασπίζεσαι το δικαίωμά σου να εργάζεσαι σε όλους τους φορείς του δημοσίου γιατί κράτησες όλες τις νόμιμες διαδικασίες.» Όμως, ο κ. Χαλκίδης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους παραίτησης μου όπως αυτοί αναφέρονται στη δήλωση της παραίτησης. Επίσης γνωρίζει ότι η  παραίτησή μου υποβλήθηκε την επομένη της συνεδρίασης της 5ης Μαρτίου του δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Αφού ο δήμαρχος αρνήθηκε να βάλει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της παράτασης του ωραρίου του Κέντρου και ενώ ζητήθηκε τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμβούλους της συμπολίτευσης. Ο κ. Δήμαρχος είχε δεσμευτεί με έγγραφο του στις 23/2/2018 ότι ‘βεβαιώνω ότι από την μέχρι τώρα λειτουργία του Κέντρου Ρομά προκύπτει η αναγκαιότητα λόγω της ιδιαιτερότητας της απασχόλησης έως αργά τις απογευματινές ώρες των ωφελουμένων και θα προκύψει διαμόρφωση του ωραρίου ύστερα από σχετική εισήγηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο». Παρόλα αυτά αθέτησε με τον πιο περίτρανο τρόπο την έγγραφη δέσμευσή του με αποτέλεσμα την υποβολή της παραίτησής μου την επόμενη μέρα. Επιπλέον ούτε και έθεσε το θέμα διεύρυνσης ωραρίου του Κέντρου στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου όπως είχε δηλώσει ότι θα κάνει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Επομένως, με ποιο τρόπο θα μπορούσα να υπερασπίσω το δικαίωμά μου στην εργασία αφού η ίδια η διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας μου το αφαίρεσε με τον πιο αναίσχυντο τρόπο, καταγγέλλοντας την υποτιθέμενη διπλοθεσία μου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρνούμενη να παρατείνει το ωράριο του Κέντρου στερώντας με έτσι από την άδεια άσκησης έργου που από το 2011 μου δίνονταν κάθε χρόνο; Θα ήταν ανομία εάν συνέχιζα να εργάζομαι και δεν υπέβαλα παραίτηση.

Θεωρώ ότι εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών του κ. Χαλκίδη όχι μόνο αναγκάστηκα σε παραίτηση χάνοντας έτσι την νόμιμη θέση μου, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση του κινδυνεύουν. Επιπλέον ο κ. Χαλκίδης εσκεμμένα και για λόγους πολιτικής υστεροβουλίας της διοίκησής του θέλησε να με συκοφαντήσει. Έδωσε συνέντευξη τύπου με μοναδικό σκοπό να διασκεδάσει την δημοσιογραφική κριτική που ασκείται στην διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας από τον σύζυγό μου, λέγοντας ότι το κίνητρο της κριτικής είναι η κάλυψη της δικής μου ανομίας. Επομένως ο καλύτερος τρόπος για να αποδυναμώσει και να φιμώσει την δημοσιογραφική κριτική που δέχεται η διοίκηση και ο ίδιος προσωπικά ήταν να με διαπομπεύσει δημόσια με την συκοφαντική κατηγορία της ανομίας και της  διπλοθεσίας. 
Ως εκ τούτου ζητώ εντός 10 ημερών να αποκαταστήσει με δημόσια δήλωσή του την αλήθεια. Εάν δεν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια αποκατάστασης του ονόματός μου, της τιμής και της υπόληψής μου, θα αναγκαστώ να ακολουθήσω τη νόμιμη δικαστική οδό.


 Σας επισυνάπτω όλα τα σχετικά έγγραφα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Μουσκεφτάρα ΑναστασίαΗ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα αυτό λέει:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της Μουσκεφτάρα Αναστασίας του Αποστόλου, αναπληρώτρια εκπαιδευτικού κλάδο ΠΕ02.50

Θέμα: Συμπληρωματικό έγγραφο για παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την από 6-3-2018 δήλωση παραίτησης μου από το Παράρτημα Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Αλεξάνδρεια, 7 Μαρτίου 2018

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Κατά το προηγούμενο διάστημα, επανειλημμένα, υπήρξαν υπηρεσιακές διαβεβαιώσεις ότι το ωράριο εργασίας μου στο Παράρτημα  Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας θα διευρυνθεί έως τις 06.00 μ.μ., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ίδιων των ωφελούμενων Ρομά, ώστε να προσέρχονται μετά το πέρας της εργασίας τους και να παρίστανται στις δράσεις της συγκεκριμένης δομής.
Για το λόγο αυτό από το Νοέμβριο του 2017 εργαζόμουν για δύο ώρες, από τις 02.00 μ. μ. έως τις 04.00 μ.μ. εντός του υφιστάμενου ωραρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό, ενώ για άλλες δύο επιπλέον ώρες, από τις 04.00 μ.μ. έως τις 06.00 μ.μ., παρέμενα για να καλύψω τις ανάγκες της δομής, παρέχοντας στην ουσία εθελοντικά και χωρίς καμία αμοιβή τις υπηρεσίες μου, προς εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας Ρομά που ζητούσαν καθημερινά συναντήσεις μετά το πέρας του ανωτέρω ωραρίου, με την προσμονή ότι το συγκεκριμένο καθεστώς θα άλλαζε σύντομα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ωστόσο, στην από 5 Μαρτίου 2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ενώ τέθηκε το ζήτημα προ ημερησίας διάταξης προς ψήφιση, αυτό τελικώς δεν έγινε αποδεκτό και δεν εκδόθηκε απόφαση για την παράταση του ωραρίου, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται μία κατάσταση η οποία εν τέλει δημιουργεί προβλήματα και στην άσκηση της κύριας απασχόλησης μου ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, δήλωσα την ανωτέρω παραίτησή μου, προκειμένου να εκφράσω την αντίθεσή μου στην άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου να διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου κατά δύο ώρες, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό να συμβεί, αφού το κόστος καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Ταυτόχρονα δηλώνω και την διαμαρτυρία και αγανάκτηση μου για το γεγονός ότι με υπηρεσιακά έγγραφα του Δήμου Αλεξάνδρειας υπήρξε φέτος για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια συμμετοχής και προσφοράς μου στο πρόγραμμα προσπάθεια να εκτεθώ στην υπηρεσία μου για γραφειοκρατικούς λόγους ήσσονος σημασίας, παρά την εθελοντική προσφορά της εργασίας μου στο Δήμο επί δίωρο καθημερινά, για την οποία ούτε ζήτησα, ούτε πρόκειται να αξιώσω καμία αμοιβή.  
κ. Δήμαρχε,
Θέτω την παραίτηση μου στη διάθεση σας, και ευελπιστώ άμεσα να συγκαλέσετε εκ νέου Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο να συζητηθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η διεύρυνση του ωραρίου του Κέντρου, προς όφελος των συνδημοτών μας που έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στήριξης. 

Με τιμή
Μουσκεφτάρα Αναστασία

Η δήλωση που υπέβαλα στο Υπουργείου Παιδείας και κατάρριψη του ψευδούς ισχυρισμού του αντιδημάρχου περί ψευδούς δηλώσεως.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας καταρρίπτει τον ψευδή ισχυρισμό του αντιδημάρχου περί "διπλοθεσίας" και του επίσης ψευδούς ισχυρισμούς του περί "ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης"

Αποκαλυπτική η βεβαίωση του Δημάρχου τόσο όσο για το ωράριο λειτουργίας και τις δυσλειτουργίες που προκαλεί όσο και η ρητή δέσμευσή του ότι θα διευθετήσει αυτή τη δυσλειτουργία με δική του πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο. Η πρόταση δεν ήρθε ποτέ.1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεν το κατάλαβα, γιατί το χαϊδεύεις και του δίνεις και περιθώριο δέκα ημερών για να ανακαλέσει? Αυτό το κάνουν σε ανθρώπους που έχουν αισθήματα και καταλαβαίνουν. Ο Ισαάκ δεν καταλαβαίνει είναι στο δικό του κόσμο. Βέβαια αν αφορούσε συγγενικό του πρόσωπο θα έκανε το ψόφιο κοριό. Όπως και το έκανε. Για αυτό φουλ στον κ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και τότε να δείς πως θα καταλάβει τι έκανε