Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 7μμ το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη στις 8μμ με διάφορα θέματα ρουτίνας στην ημερήσια διάταξή του.
Στη συνεδρίαση που θα προηγηθεί και η οποία θα αρχίσει στις 7μμ θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του ερχόμενου έτους και εκεί θα διαπιστωθεί αν και κατά πόσο θα εκφραστούν διαφωνίες ή και διαφοροποιήσεις αφού ως γνωστόν ήδη έχουμε μπει σε μια άκρως μακρά προεκλογική περίοδο.
Τα θέματα της συζήτησης είναι:


1. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 132/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 133/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2018 όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 419/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση ή μη της αριθ. 418/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016». (Εισηγητής: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη της αριθ. 420/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης ΑΜΕΑ». (Εισηγητής: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αγορά δυο φορτωτών – εκσκαφέων και ενός μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή απο το ελεύθερο εμπόριο. (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

6. 13η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών έτους 2017. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2017» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων και άλλων παρεμφερών διαδικασιών του Δήμου». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδεσποτα ζώα συντοφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» (Α.Μ. 63/2014) (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον πολιτιστικό σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλατύ (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ» (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ. 4 αγροτεμαχίου έκτασης 29.000,00 τ.μ. στη θέση «Βάλτος Τρικάλων» της Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’ αριθ. 38 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου , στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

19. Ανατροπή υπόλοιπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017 (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την επιλογή οικοπέδου εντός του αστικού ιστού της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας για τη χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσινου Ταμείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Διατύπωση απόψεων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5MWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση «Φτελιά» της Τοπικής Κοινότητας Βρυσακίου, Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)» (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για: Ανάκληση της υπ’αριθ. 364/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας και για τον καθορισμό ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης φια την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2017» (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: