Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 7μμ νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Την ερχόμενη Τετάρτη στις 7μμ συνεδριάζει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας με πολλά θέματα ρουτίνας και γραφειοκρατικού χαρακτήρα που κάποια στιγμή θα.....
πρέπει να αποφασίζονται από τις υπηρεσίες και να αναβαθμιστεί  το σώμα αποκτώντας έναν πιο πολιτικό χαρακτήρα.
Την Τετάρτη το συμβούλιο θα αποφασίσει για τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας για όλες τις μέρες του μήνα χωρίς την κατάργηση του πενθήμερου (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)

2. Λήψη απόφασης περί:Α) καθιέρωσης εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, όλες τις ήμερες της εβδομάδας,Κυριακές και αργίες του τμήματος καθαριότητας ανακύκλωσης και κίνησης οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Β)λειτουργίας του τμήματος καθαριότητας ανακύκλωσης και κίνησης οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας με διακεκομμένο ωράριο. (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Αποδοχή ή μη απόδοσης ποσού στον πρώην υπάλληλο του Δήμου ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ–εργοδοτική εισφορά, λόγω αναγνώρισης χρόνου διανυθέντα στα  ΒΑΕ -πρώην ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (ΕΤΕΑΕΠ-ΝΠΔΔ) (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα – Ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού έλεγχου οχημάτων του Δήμου από Κτεο και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για την εκμίσθωση ακίνητων». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου Αλεξάνδρειας σε σεμινάριο με θέμα: Ισχύον καθεστώς αδειών προσωπικού Δήμων». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που άφορα την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση -Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μεταμόρφωσης και μεταφοράς των αστικών  απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2017». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή υπάλληλων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 24 Νοεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, δυο υπάλληλων του γραφείου μισθοδοσίας, με θέμα:ασφαλιστικές εισφορές δημάρχων-αιρετών». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: « Απολύμανση δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων και άλλων παρεμφερων διαδικασιών του Δήμου» (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση δεύτερης πρότασης (Υποέργου β) πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και ανάπλαση πεζοδρομίου έμπροσθεν περιοχής Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (ΟΤ 192) ΔΕ Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου Β.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17. Λήψη απόφασης περι παραχώρησης σχολικού χώρου. (Εισηγητής: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για «Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων σε ομάδες, βάσει κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 56Α του Ν. 4479/2017. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης επί:Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» 

20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΑΜ 4/2014). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακίνητων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων,κλπ. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ’ αριθ. 4 αγροτεμαχίου έκτασης 29.000,00 τ.μ. στη θέση «Βάλτος Τρικάλων» της Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νεοκάστρου Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

27. Αντικατάσταση της κ. Βασιλοπούλου Έλενας, από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ''Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας''. (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

28. Έγκριση ή μη της αριθ. 155/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του του Ν.Π.Δ.Δ. <Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>». (Εισηγητής: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

29. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.–ΤΖΙΑΚΑΣ Β.-ΤΖΙΑΚΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ Ο.Ε.». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: