Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Σ. Χειμώνας: Σε περιπέτειες ο δρόμος Πατρίδα- Νάουσα- Δεν υπάρχει χρηματοδότηση

Σάκης Χειμώνας
περ. σύμβουλος
κεντρικής Μακεδονίας
Σε νέες περιπέτειες και καθυστερήσεις φαίνεται ότι οδηγείται το πολυπόθητο  «Ημαθιώτικο Γεφύρι της Άρτας» η κάθετη οδός που θα συνδέσει την Εγνατία Οδό  με   την γείτονα χώρα αφού περάσει από Ημαθία και Πέλλα.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τα υπηρεσιακά έγγραφα, που τέθηκαν υπόψη στα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τη....
  λήψη απόφασης κατά της Συνεδρίαση της στις 22-12-2015 για το θέμα «Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών  και συνολικής προθεσμίας του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα Ν. Ημαθίας», Προϋπολογισμού μελέτης: 31.500.000,00 €   προτείνεται για το έργο, μετά από τις συνεχόμενες παρατάσεις της προθεσμίας εκτέλεσης, να  «ολοκληρωθεί»  και μόνο αυτό το τμήμα στις   6 Οκτωβρίου 2016 το οποίο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης 12 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύνηθες φαινόμενο, για τα Ελληνικά δεδομένα θα έλεγε κάποιος, και όχι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, εάν δεν υπήρχε θέμα με την χρηματοδότησης του κόστους κατασκευής. Και αυτό συμβαίνει γιατί το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αφού δεν είχε ολοκληρωθεί  συνεχίστηκε η χρηματοδότηση από  ΕΣΠΑ 2007-2013  αλλά δεν είναι πλέον δυνατό να περάσει  με « γέφυρα» στο νέο  Πρόγραμμα ΣΕΣ, και αυτό σημαίνει ότι  κατασκευαστεί από 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και πρέπει το έργο να χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε ή από πόρους της Περιφέρειας που όπως γίνεται αντιληπτό με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα των Περιφερειών αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο.

Τα παραπάνω προκύπτουν  από σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και που σε συνάρτηση με τα όσα λέχτηκαν  από υπηρεσιακούς αλλά και αιρετούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το υπολειπόμενο για κατασκευή  έργο, είναι περίπου το 40% και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό το οποίο θα κυμανθεί από  6.000.000 Ευρώ  έως 8.000.000 Ευρώ..

Επομένως οι πρόσφατες εξαγγελίες-θριαμβολογίες  για την χρηματοδότηση της μελέτης  κατασκευής του  τμήματος του δρόμου « Πατρίδα- σύνδεση με Εγνατία» με το ποσό των 2.700.000 Ευρώ  μάλλον άλλους σκοπούς εξυπηρετούσαν. 

Τέλος η πολυδιαφημιζόμενη απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  μάλλον δεν ισχύει γιατί στο συγκεκριμένο έργο με αρχικό προϋπολογισμό 31.500.000 Ευρώ συμβασιοποιημένο  με το ποσό των 21.282.488 Ευρώ (μετά την έκπτωση του ανάδοχου) ένα ποσό περίπου 40% που θα κυμανθεί από 6.000.000 εως 8.000.000 Ευρώ δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί και το έργο κατά την εκτίμηση μας  θα μπει σε νέες περιπέτειες και καθυστερήσεις

Για την Περιφερειακή Παράταξη
Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας 

Χειμώνας Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: