Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Στον δήμο Αλεξάνδρειας δηλώσεις βαμβακοπαραγωγών που δεν άφησαν "μάρτυρες" στα χωράφια τους

δεν αφήσαν μάρτυρες ή τέσσερις σειρές από όριο σε όριο του χωραφιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: