Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση - Στις 2:30μμ το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας συνεδριάζει

Νίκος Μπρουσκέλης
πρόεδρος δημ. συμβουλίου
Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι στις 2:30 το δημοτικό συμβούλιο της Αλεξάνδρειας εκτάκτως διότι πρέπει να ψηφιστεί ένα θέμα άκρως επείγον. Ο πρόεδρος του σώματος απέστειλε ήδη τις προσκλήσεις στους δημοτικούς συμβούλους και τους καλεί να παραστούν στην συνεδρίαση

Πρόκειται για την έγκριση για την προσχώρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας στους....
όρους και τις συμφωνίες της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ» 


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι ο Δήμος πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες, προκειμένου να συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση μέρους των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: