Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ- Τί συζήτησαν


Δ-Τ/ Σήμερα, 15/12/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου, του ....
Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ και των βουλευτών Νομού Ημαθίας κ.κ. Χ. Αντωνίου, Φ. Καρασαρλίδου, Γ. Ουρσουζίδη, ενώ ο κ. Βεσυρόπουλος δεν παρευρέθη λόγω υποχρεώσεων, καθώς και ο βουλευτής Πέλλας κ. Ι. Σηφάκης.

Τα θέματα τα οποία ετέθησαν στην Διοίκηση του ΕΛΓΑ ήταν:

1) Σε ότι αφορά στις ζημίες που προκλήθηκαν στις βαμβακοκαλλιέργειες από τις καταστροφικές καιρικές συνθήκες στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας, η Διοίκηση του ΕΛΓΑ διαβεβαίωσε, ότι θα γίνουν εκτιμήσεις όπου διαπιστώνεται αξιόπιστο δείγμα («μάρτυρες»), έτσι ώστε να προκύψει ασφαλής και δίκαιη εκτίμηση της ζημίας.

2) Όσον αφορά στα ασφάλιστρα του 2014 προς τον ΕΛΓΑ, που δεν έχουν αποδοθεί έως τις 31/7/2015, δεν μπορούν να τύχουν αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ οι υπόχρεοι.
Εφόσον, όμως στη δήλωση του ΟΣΔΕ εκχωρήθηκαν δικαιώματα είσπραξης των ασφαλίστρων προς τον ΕΛΓΑ, θα υπάρξει δυνατότητα αποζημίωσης, εάν η εκχώρηση καλύπτει το ύψος των ασφάλιστρων.

3) Τέλος, συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα - και αυτό βρήκε σύμφωνους όλους τους συνομιλητές - του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, τόσο όσον αφορά στη λειτουργία του, όσο και στην διεύρυνση του είδους των προκαλούμενων ζημιών, μετά από σχετική μελέτη και διαβούλευση με τους παραγωγούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: