Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Αγροδιατροφική σύμπραξη και πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

του Σάκη Χειμώνα*
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων έγινε στην Συνεδρίαση της 15 Δεκεμβρίου 2016 στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με: 
1) Έγκριση καταστατικού της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
2) Την Έγκριση ....
προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ. για το έτος 2016.

Σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν τον πρωτογενή τομέα μαζί με τον τουρισμό, κλάδους στους οποίους μπορεί η Ελληνική Οικονομία να στηριχθεί και να αρχίσει την ανάκαμψη ή την επανεκκίνηση της , η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα ήταν πράγματι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας η οποία θα μπορούσε να χρεωθεί στα θετικά της Διοίκησης, είναι όμως πράγματι έτσι;

Από το καταστατικό προκύπτει ότι στους 17 φορείς που αποτελούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη οι 6 είναι Δήμοι- 2 Δήμοι της Π.Ε. Κιλκίς και 4 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης - απουσιάζουν οι Δήμοι των υπολοίπων 5 Περιφερειακών Ενοτήτων και ειδικότερα οι της Ημαθίας , Πέλλας και Σερρών. Νομοί καθαρά αγροτικοί οι οποίοι παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο αγροτικών προϊόντων τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης.

Στο εταιρικό σχήμα μεταξύ άλλων συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος, η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, η Gaia Επιχειρείν Α.Ε, το ΑΠΘ, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε και από ενώσεις παραγωγών μόνον η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Β. Ελλάδος (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε Α.Ε).

Είναι φανερή η απροθυμία συμμετοχής από ενώσεις παραγωγών, Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικών Συλλόγων καθώς και από μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Σημαντική είναι και η απουσία του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε (Γεωπόνοι, Κτηνίατροι).

Η έλλειψη αυτή θα είναι καθοριστική για την πορεία και την αποτελεσματικότητα της Σύμπραξης γιατί δεν είναι δυνατόν να δρας και να λειτουργείς για τη βελτίωση της θέσης μιας παραγωγικής ομάδας όπως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι χωρίς τη δική τους ενεργή συμμετοχή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί δεν ενημερώθηκαν επαρκώς είτε γιατί θεωρούν μη αποτελεσματική αυτή την κίνηση.

Από την πλευρά της Περιφέρειας ο αρμόδιος Αντιπερειφερειάρχης δήλωσε ότι η προσπάθεια για την συμμετοχή και άλλων φορέων ήταν και θα είναι συνεχόμενη. Εκ του αποτελέσματος όμως προκύπτει ότι η διοίκηση της Περιφέρειας δεν φρόντισε να διευρύνει το Εταιρικό Σχήμα.

Το άλλο συναφές θέμα που απασχόλησε το περιφερειακό Συμβούλιο ήταν «Η Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ. για το έτος 2016» ύψους 545.000€. Επισημάνθηκε ότι πριν από ένα έτος περίπου είχε εγκριθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα για το έτος 2015 το οποίο εκτελέστηκε από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και θα έπρεπε στην εισήγηση του θέματος να υπάρχει και ένας απολογισμός της Διοίκησης του προηγούμενου προγράμματος.

Ο απολογισμός θα έπρεπε να έχει, όσο αυτό είναι δυνατό, μετρήσιμα αποτελέσματα ώστε το σώμα να μπορεί να εκτιμήσει εάν πρέπει να διαθέσει ένα τέτοιο ποσό για αυτόν το σκοπό ή να διαθέσει μικρότερο ή γατί όχι κι μεγαλύτερο εάν πράγματι φέρνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που δεν είναι άλλος από την προώθηση των αγροτοδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ τόσο στην Εγχώρια και Ευρωπαϊκή όσο και στην Παγκόσμια αγορά προβάλλοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Προϊόντων. (Βέβαια από τον πίνακα που παραθέτουμε προκύπτει ότι το 2015 διατέθηκε ένα μικρό μόνο μέρος των προϋπολογισθέντων κονδυλίων)

Θεσμικό πρόβλημα παραμένει ο τρόπος συνέργειας μεταξύ Σύμπραξης και Περιφέρειας όσον αφορά κοινές δράσεις όπως το Πρόγραμμα Προβολής που υλοποιείται μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Όσο και διακριτά να είναι τα δύο σχήματα, η συνεργασία τους είναι αναγκαία ώστε να είναι χρήσιμα.

Τόσο η Σύμπραξη όσο και το Πρόγραμμα προβολής μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία μόνο εάν ενεργοποιηθούν και εμπλακούν οι παραγωγικοί φορείς του πρωτογενούς τομέα. Μετρήσιμο μέγεθος και κριτήριο είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για παραγωγή προϊόντων που θα τονώνουν το εισόδημα και θα συμβάλλουν πρωτίστως στο διατροφικό πρόβλημα της χώρας και την εξαγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015
Προώθηση Αγροτικών προϊόντων
Προϋπολογισμός 2015
Πιστώσεις ΚΑΠ 2015
Κατανομή ΚΑΠ 2016
Πληρωμές 2015
Πρόγραμμα προβολής Αγροδιατροφικών προϊόντων
400.000
300.000
100.000

Συμμετοχή σε εκθέσεις Αγροδιατροφικών προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού
220.000
150.000
70.000
69.897*
Δράσεις θεσμοθέτησης και ανάδειξης της Μακεδονικής κουζίνας
45.000
45.000

45.000*
Δημιουργία portfolio προβολής Αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ και ψηφιακές εφαρμογές
50.000
50.000


Δημιουργία αφιερωμάτων και λοιπές δράσεις διαφήμισης
10.000
5.000
5.000

Δημιουργία επιχειρηματικών αποστολών
20.000
15.000
5.000

Δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων
25.000
15.000
10.000

Προβολή των Αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΚΜ μέσω εκθετηρίων μικρής διάρκειας
30.000
20.000
10.000


* Αναλυτικά: Συμμετοχή σε τρείς εκθέσεις εσωτερικού.
  • DETROP: Θεσσαλονίκη έξοδα 24.600
  • FRESKON: Θεσσαλονίκη έξοδα 24.387
  • AGROQUALITY: Αθήνα έξοδα 20.910
Σύνολο 69.897

*Χειμώνας Αθανάσιος (Σάκης)
Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: