Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Να μην κλείσει το ΑΤ Πλατέος, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος- Πρέπει να κλείσει / άποψη

κατοίκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: