Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας / Το θέμα της αποχέτευσης Μελίκης κυριαρχεί

Την Δευτέρα 17 Μαρτίου το Δ.Σ. θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με 44 θέματα ημερήσιας διάταξης. Είναι αυτονόητο ότι θα ξεχωρίσει αυτό της αίτησης του εργολάβου ΑΒΡΑΝΑ που θέλει να διαλύσει την σύμβαση με τον δήμο Αλεξάνδρειας και η οποία αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Μελίκη. Η διοίκηση του δήμου αρνείται να κάνει δεκτή την...
αίτηση και το θέμα ...μπερδεύεται. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 8 μμ και είναι βέβαιο ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Τα 44 θέματα ειναι τα εξής :
1. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.Μ. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μελίκης) για την περίοδο από 01-01-2011 έως 05-05-2011(σχετική η αριθ. 02/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
2. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιγονιδών) για την περίοδο από 01-01-2011 έως 05-05-2011(σχετική η αριθ. 03/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
3. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της Κ.Δ.Ε.Α.Λ. (Κοινωφελής Δημοτικη Επιχείρηση Αλεξάνδρειας) για την περίοδο από 01-01-2011 έως 05-05-2011(σχετική η αριθ. 04/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
4. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού της 06/05/2011 της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Δ.Α. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας) μέσω της συνένωσης των αντίστοιχων τεσσάρων πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων Κ.Δ.Ε.ΑΛ. (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αλεξάνδρειας), ΔΗ.ΚΕ.Δ.Π. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατέος), ΔΗ.Κ.Ε.Μ. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μελίκης) και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιγονιδών) (σχετική η αριθ. 05/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
5. Έγκριση ή μη του 1ου απολογισμού Εσόδων –Εξόδων έτους 2011 της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕΔΑ έτους 2011 καθώς και έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2011 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 (σχετική η αριθ. 06/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
6. Έγκριση ή μη του 2ου απολογισμού Εσόδων –Εξόδων έτους 2012 της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΕΔΑ έτους 2012 καθώς και έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 (σχετική η αριθ. 07/2014 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Α.)
7. Έγκριση ή μη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχετική η αριθ. 23/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ)
9. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
10. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου έτους 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
12. Έγκριση ή μη της αριθ. 11/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο « Λήψη απόφασης για 1η Αναμόρφωση προπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. -Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας-»
13. Έγκριση ή μη της αριθ. 12/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο « Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 41.091,02€ από το Δήμο Αλεξάνδρειας σύμφωνα με την 512/2013 απόφαση του για την υλοποίηση του προγράμματος –Βοήθεια στο σπίτι- 2η Αναμόρφωση προπολογισμού οικονομικού έτους 2014»
14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων επισκευής (επίπλου κουζίνας) άπορης πολύτεκνης μονογονεϊκής οικογένειας και διάθεση πίστωσης
15. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα Πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ» και ορισμός ενός υπαλλήλου ως Τοπικός Υπεύθυνος του προγράμματος.
16. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτάσεως –εισηγήσεως των συλλόγων καθηγητών των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-Ε.Κ. Αλεξάνδρειας για τη λειτουργία τομέων & ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας για το σχολικό ετός 2014-2015
17. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2014
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ» (A.M. 47/2011).
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 49/2011)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Α.Μ. 85/2011
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για το έτος 2014» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
22. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ»
23. Απόρριψη αίτησης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας»
24. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Αγ. Τριάδας
25. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Νεοχωρίου
26. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Νεοχωρίου
27. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Νεοκάστρου
28. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Ξεχασμένης
29. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Νησίου
30. Ανάκληση της υπ’αριθ. 301/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
31. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νησίου» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας
32. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Κυψέλης –Μέλισσα-» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας
33. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Παλαιού Προδρόμου» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας
34. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Συλλόγου Ποντιών Αλεξάνδρειας και Περιχώρων» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας
35. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του « Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοχωρίου –η Ειρήνη-» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας
36. Λήψη απόφασης για την παράταση – αναπροσαρμογή ή μη μισθωματών του υπ΄αριθ. 10 καταστημάτος Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας
37. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη ενός καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας
38. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του υπ’ αριθ. Δ59 αγροτεμαχίου έκτασης 10,859 στρεμμάτων αγροκτήματος Τ.Κ. Πλατάνου
39. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων
40. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του καταστήματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του κ. Δεληγιώργη Ευαγγέλου του Νικολάου
41. Ανανέωση ή μη επαγγελματικής άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
42. Λήψη απόφασης για απ’ευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καβασίλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
43. Λήψη απόφασης για:
Α. Έγκριση της μελέτης με Α.Μ. 38/2014 «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου και αμφιθεάτρου Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 4 «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου δημοτικού κολυμβητηρίου και αμφιθεάτρου Δήμου Αλεξάνδρειας»
Γ. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω Υποέργου
44. Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την παραχώρηση κτιρίου του ΟΣΕ ευρισκομένου στην Τ.Κ. Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: