Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Εκλέχτηκε νέα διοίκηση στο Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Βέροιας

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 12/3/2014 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη της  νέας διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας –Μονάδα Βέροιας  έλαβαν  και εκλέγονται:
Μπρανιώτου Ιωάννα                                      137
Συμεωνίδης Ιωάννης                                      126
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος                      122
Βοργιατζίδης Ιωάννης                                      91
Γάκης Δημήτριος                                             75
Βενιόπουλος Σωτήριος                                    74
Ντουμάνης Ιωάννης                                         74

Στην συνέχεια έγινε η συγκρότηση σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοργιατζίδης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπρανιώτου Ιωάννα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συμεωνίδης Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ: Βενιόπουλος Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γάκης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ &ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Ντουμάνης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ&ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ:Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: