Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΙΑ για τις ενισχύσεις από το 2015, μεταβιβάσεις δικαιωμάτων πριν το 2015 / ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το 2015  
Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015
Με  την  παρούσα  ανακοίνωση  ενημερώνουμε  τους  γεωργούς  δικαιούχους  άμεσων ενισχύσεων για νέες ρυθμίσεις που
άπτονται των μεταβιβάσεων οι οποίες μπορεί να έχουν επίπτωση στην επόμενη κατανομή δικαιωμάτων από το 2015 μέχρι και 2020. Καθώς το Ευρωπαϊκό  κανονιστικό  πλαίσιο  ακόμα  δεν  είναι  ολοκληρωμένο,  υπάρχει  περίπτωση κάποιες  προβλέψεις  να  αλλάξουν.
Παρακαλούμε τους γεωργούς να είναι πολύ προσεκτικοί και να μελετήσουν  το  παρόν κείμενο πριν προβούν σε μεταβιβάσεις στο τρέχον έτος ενίσχυσης 2014, προκειμένου να μην ζημιωθούν στο μέλλον.

- Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω θανάτου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
·                     Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Βέροιας Πραξιτέλους 2 και Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ. 2331076488/76478
·                     Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Νάουσας 3ο χλμ Ε.Ο. Νάουσας – Σιδ. Σταθμού
ΤΗΛ. 2332027181
·                     Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Περιοχής Αλεξάνδρειας Επισκοπή Δ.Αλεξάνδρειας
ΤΗΛ. 2333091006

Δεν υπάρχουν σχόλια: