Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Ο ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ πούλησε στον ΚΑΡΥΠΙΔΗ από τη Νάουσα / ρεπορτάζ

Η Karipidis Bros ανακοινώνει την εξαγορά της Αρβανιτίδης Α.Ε

Με αφετηρία τη Νάουσα και την Κεντρική Μακεδονία η Karipidis Bros διατηρεί μακροχρόνιους και ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής και ιδιαίτερα με επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στον τομέα της μεταποίησης.

Σήμερα, κατέχει, ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά, στην παραγωγή ξύλινων μέσων συσκευασίας με πολλαπλές εφαρμογές, στον μεταποιητικό τομέα και...
την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων.

Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Karipidis Bros. Προσβλέποντας στη μόχλευση της εκτενούς και υψηλής ποιότητας πελατειακής της βάσης, στον αγροτικό και μεταποιητικό τομέα, καθώς και της συσσωρευμένης εμπειρίας της στους τομείς του εμπορίου και logistics εισέρχεται στον κλάδο της εμπορίας τροφίμων και του λιανεμπορίου.

Στοπός της εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Αρβανιτίδης Α.Ε. είναι η εξ ολοκλήρου ανάληψη της διοίκησης μιας αλυσίδας 170 καταστημάτων και 1.700 εργαζομένων και η ενδυνάμωση της, με στόχο αφενός την προσφορά στον καταναλωτή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων και αφετέρου στον παραγωγό μιας ιδανικής ευκαιρίας βιώσιμης και μακρόπνοης ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εξαγορά είναι συμβατή με το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας στην υιοθέτηση ενός παραγωγικού, εξαγωγικού και βιώσιμου οικονομικού μοντέλου και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των παραγωγικών θέσεων απασχόλησης στην Βόρεια Ελλάδα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

μισο γιατι μπερδευτικαμε. Δλδ μαρινοπουλος τελος?