Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

Μαζεύουν τα παρατημένα ΙΧ από τους δρόμους της Βέροιας για ανακύκλωση

Ο Δήμος Βέροιας έχει καταγράψει και ξεκινά τη διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλειμμένων και κατεστραμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά το Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους...
κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσες πιστοποιημένες εταιρίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ενδιαφέρονται για την περισυλλογή – παραλαβή οχημάτων (τα οποία έχουν φτάσει στο τέλος της χρησιμότητας τους ή είναι εγκαταλειμμένα), να καταθέσουν σχετικό φάκελο στο Δήμο Βέροιας σύμφωνα με τη διακήρυξη που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (www.veria.gr) του Δήμου έως την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00 έως 10:30.

Οι συνδημότες να ενδιαφερθούν άμεσα οι ίδιοι για τα τυχόν εγκαταλελειμμένα ή κατεστραμμένα οχήματα τους, όσοι δεν επιθυμούν την κατάσχεση του αυτοκινήτου τους για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους παρακαλούνται να το μετακινήσουν άμεσα σε ιδιωτικούς χώρους, διότι το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας ξεκινά τη διαδικασία περισυλλογής τους.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος & Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: