Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Αιτήσεις για αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής στην Α΄ βάθμια και Β΄θμια Εκπαίδευση

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνεται:

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (Ειδικότητες...

Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων για την Α/θμια, Β/θμια & ΚΕΔΔΥ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για το σχ. έτος 2013 – 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις-δηλώσεις στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας από 28-08-2013 μέχρι 03-09-2013 από τις 08.30 έως τις 15.00.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: