Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Ο Παντελεήμονας, η ιστορική αλήθεια και η αριστερά του Σύριζα

-Ο διαχωρισμός πότε θα γίνει σύντροφοι; Μήπως πρέπει να το επιβάλλει το Μνημόνιο για να συμβεί;

Ακολουθώντας την συνήθη πρακτική το σύστημα της εκκλησίας με εγκυκλίους σε κάθε εθνική και όχι μόνο γιορτή πασχίζει εμμονικά να συντηρήσει τον δικό της μύθο που έγινε εθνικός, τις δικές της "αλήθειες" και να προειδοποιήσει ότι δεν θα ανεχτεί καμιά παρέμβαση στην δική της ιστορική "αλήθεια".
Ο Παντελεήμονας ως αρχηγός του εκκλησιαστικού συστήματος στην......
Ημαθία εξέδωσε μια εγκύκλιο που διαβάστηκε στις εκκλησίες του νομού. Δικαίωμά του και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει. Ως ανώτερος κρατικός υπάλληλος που πληρώνεται από το κρατικό ταμείο υπόκειται σε κριτική για όσα λέει και κάνει και τα οποία αφορούν στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ο μητροπολίτης λοιπόν αναπαράγει ένα ιστορικό ψέμα, μια αναλήθεια ιστορική αποφεύγοντας να πει λέξη ότι τους επαναστάτες του 1821 η ίδια η εκκλησία με τον πιο επίσημο τρόπο είχε αφορίσει.

Ας τα πάρουμε από την αρχή και δείτε το τμήμα εκείνο της εγκυκλίου του Παντελεήμονα που αφορά την εθνική γιορτή: 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Σέ αὐτό τόν ἀκατάλυτο δεσμό πίστευαν οἱ πατέρες μας πού ξεσηκώθηκαν τό 1821 γιά νά ἐλευθερώσουν μέ ἀνύπαρκτα ὑλικά μέσα τήν πατρίδα ἀπό τόν ἀλλόθρησκο δυνάστη. Σέ αὐτό τόν ἀκατάλυτο δεσμό πίστευαν, ὅταν ἔπαιρναν τήν ἀπόφαση νά πολεμήσουν καί νά θυσιασθοῦν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Σέ αὐτό τόν ἀκατάλυτο δεσμό τοῦ Γένους μας μέ τόν Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πιστεύουμε καί ἐμεῖς σήμερα, ἔστω καί ἐάν κάποιοι ἐπιχειροῦν νά τόν κλονίσουν, ἔστω καί ἐάν κάποιοι ἐπιχειροῦν νά δώσουν νέες ἑρμηνεῖες στήν Ἱστορία, ἐπιχειροῦν νά ἐξηγήσουν μέ τόν δικό τους τρόπο τά γεγονότα, ἐπιχειροῦν νά διδάξουν τή δική τους ἀλήθεια, ξαναγράφοντας τήν Ἱστορία σύμφωνα μέ τά ἰδεολογήματά τους.
Ὅ,τι ὅμως καί ἐάν ὑποστηρίζουν, ὅ,τι καί ἐάν γράφουν, ἡ πίστη ἦταν ἀδιαμφισβήτητα αὐτή πού ἔδωσε τή δύναμη στούς ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας νά πολεμήσουν, ἦταν αὐτή πού μᾶς διατήρησε ὡς Ἔθνος σέ καιρούς χαλεπούς καί εἶναι αὐτή πού μᾶς δίνει καί σήμερα τήν ἐλπίδα νά συνεχίσουμε τήν πορεία μας σέ ἕνα κόσμο πού δείχνει νά ἔχει χάσει τόν προσανατολισμό του καί νά βαδίζει χωρίς πυξίδα στήν αὐτοκαταστροφή.
Δικό μας χρέος εἶναι νά μήν ξεχνοῦμε ποτέ τήν εὐγνωμοσύνη πού ὀφείλουμε στόν Θεό, γιατί μᾶς ἀπελευθέρωσε ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Νά μήν ξεχνοῦμε τήν εὐγνωμοσύνη πού ὀφείλουμε στήν Παναγία μας, γιατί μέ τήν ὑπακοή της συνήργησε στή σωτηρία μας. Νά μήν ξεχνοῦμε νά δοξάζουμε τόν Θεό καί τήν Παναγία Μητέρα μας, γιατί μᾶς χάρισαν τό πολύτιμο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, γιά τό ὁποῖο ἀγωνίσθηκαν μέ τόλμη καί αὐτοθυσία οἱ πατέρες μας. Δικό μας χρέος εἶναι ....

Τι όμως έγινε το 1821; 
Το Πατριαρχείο, επιφορτισμένο από το οθωμανικό καθεστώς με το καθήκον του τοποτηρητή της ευταξίας στους υπ' ευθύνη του πληθυσμούς και εχθρικό προς τα φιλελεύθερα - αστικά ιδεώδη που έφερε η Επανάσταση του 1821, επιστρατεύει το όπλο του αφορισμού (όπως είχε πράξει και στο παρελθόν στα Ορλωφικά, στις εξεγέρσεις του 1807, του 1808, κ.λπ.).
 Στον αφορισμό του ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε' χαρακτήριζε την Επανάσταση ως «αχαριστία (...) συνοδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον της κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας», που «εμφαίνει και τρόπον αντίθεον».

Ο Παντελεήμονας, η ιστορική αλήθεια και η αριστερά του Σύριζα

Έχουμε από την μια μεριά τον Παντελεήμονα, τον επικεφαλής του εκκλησιαστικού συστήματος στην Ημαθία και ανώτερο δημόσιο υπάλληλο να αναπαράγει με τις εγκυκλίους του ένα ιστορικό ψέμα, μια ιστορική ανακρίβεια όταν ακόμα και τα σχολικά βιβλία της ιστορίας αναγκάζονται κάτω από το βάρος των γεγονότων να ψελλίσουν ότι ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ με την σύμφωνη γνώμη άλλων 23 μητροπολιτών και πολιτικών ελλήνων της εποχής εκείνης αφόρισαν, πρόγραψαν ουσιαστικά τους επαναστάτες. Και σα να μη φτάνει όλο αυτό ο Παντελεήμονας δηλώνει με έκδηλο στόμφο ότι "κάποιοι επιχειρούν να δώσουν νέες ερημηνείες στην ιστορία ...". 
Γνωρίζουμε ότι το σύστημα της εκκλησίας ενοχλείται σφόδρα όταν ασκείται κριτική σ΄ αυτό για τον οπισθοδρομικό και άκρως συντηρητικό ρόλο που παίζει αιώνες τώρα όχι μόνο στην περίοχή μας αλλά παγκοσμίως. Το εκκλησιαστικό σύστημα της Ελλάδας ενοχλείται σφόδρα όταν ακούει την πρόταση ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας και να περιοριστούν οι υπάλληλοι του συστήματος στα πλαίσια της θρησκείας και να υπάρξει η πλήρης αποκοπή τους απο το δημόσιο ταμείο και την πολιτική ζωή της χώρας. Ενοχλείται το σύστημα όταν η ιστορική αλήθεια κλονίζει βεβαιότητες και "αξιώματα" που ως κυρίαρχος μηχανισμός έχει επιβάλλει, έχει αναπαράξει και εν τέλει έχει πετύχει να θεωρούνται ως η μοναδική αλήθεια. Όχι, το σύστημα της εκκλησίας δεν υποστήριξε την επανάσταση του 1821 διότι αυτή εμφορούνταν από τις αστικές ιδέες της Γαλλικής. Ένα άκρως συντηρητικό σύστημα ουδέποτε θα ήθελε, πόσο μάλλον θα υποστήριζε την κατάργησή του.
Έτσι και τώρα ο Παντελεήμονας κάνει ό,τι περνάει από το χέρι να συντηρήσει το σύστημα  της εκκλησίας βγάζοντας τέτοιες εγκυκλίους που δεν περιορίζονται στα καθαρά θελογικά ζητήματα αλλά εμπλέκεται και στα πολιτικά ζητήματα. Αξιωματούχος του συστήματος αυτού είναι και κάνει την δουλειά του. Ο πολιτικός κόσμος όμως και δη αυτός της αριστεράς κάθεται και ανέχεται τέτοιες πρακτικές και πόσο μάλλον όταν ο Σύριζα που σήμερα κυβερνάει έχει πιαστεί αγκαλιά με το σύστημα αυτό και χορεύουν το ταγκό της συντήρησης. Εμ δεν είναι αυτό αριστερά Αλέξη....

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Από πάντα η αλήθεια πονάει αγαπητέ μου.

Ανώνυμος είπε...

Από την στιγμή από ότι γνωρίζω, δηλώνεται Άθεος, δεν ξέρω ποιά βαρύτητα έχουν τα γραφόμενα σας. Τώρα αν απευθύνεστε στο ΣΥΡΙΖΑ για τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας , ας κάνει πρώτα το ημερομίσθιο 750 ευρώ ας δώσει τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, το επίδομα αδείας στους Συνταξιούχους, ας καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, ας σκίσει τα μνημόνια ας μειώσει την ανεργία και πόσα άλλα ακόμη που υποσχέθηκε και μετά ας κάνει και το διαχωρισμό.

Ανώνυμος είπε...

Μόχλα ασε τις χαζομαρες και βαλε ΥΕΝΕΔ. Αρετη και τολμη λεγεται η εκπομπη. Π.Καμμενος ο παραγωγος. Τι κυβερνηση ειπες εχουμε? Συριζα?
Συγνωμη , αλλα , χαχαχαχαχαχαχα...χαχαχαχα.χαχαχαχαχα...
Με λενε ριζο και οπως θελω τα γυριζω ειναι οι σφυριζες φιλε.
Και που εισαι ακομη. Τον αλεξη τον ψευτη , ψαλτη θα τον δεις σε λιγο. Τον δε τσακαλωτο στην επιτροπη Εκκλησιας. Δε θελει πολυ να γινει. Ε?

Ανώνυμος είπε...

@8:39
Παερι Αλέξη: θα τον δούμε ψάλτη αριστερό ή δεξιό;;; Και πως θα βγάλουμε άκρη για τη μεριά;;; Θα είναι αριστερά μπαίνοντας ή αριστερά βγαίνοντας;;;;
Απάντησε ρε 8:39.