Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 7μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Μεθαύριο Τετάρτη στις 7μμ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπό την προεδρία του Δ. Ράπτη και θα συζητήσει για τα παρακάτω θέματα.


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄τριμήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2017 (σχετική η αριθ. 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

2. Έγκριση ή μη του απολογισμού - ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2016

3. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος απόρου ανασφάλιστου κατοίκου του δήμου μας και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας για την ανωτέρω δαπάνη

4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη προμήθειας στεφανιών, ειδών σημαιοστολισμού και της δαπάνης παροχής υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων (τοπικών & εθνικών εορτών) για το ετος 2017

5. Λήψη απόφασης για διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της CECO DORINA του ERION

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους –απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

10. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» (Α.Μ. 74/2013)

11. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 76/2013)

12. Λήψη απόφασης για: την έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

13. Λήψη απόφασης για: Την έγκριση ή μη 4ης παράτασης του υποέργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

14. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη της αριθ. 10842/20-04-2016 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 70 αγροτεμαχίου στη θέση (Παλιό Χωριό) Τ.Κ. Καβασίλων Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω συνταξιοδότησης του μισθωτή

15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας

16. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του αριθ. 25 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας

17. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2017

18. Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου ως μέλος στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητες λαικών αγορών

19. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985)

20. Λήψη απόφασης περί: α) αποδοχής ή μη της παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Μπρουσκέλη Νικολάου από μέλος της Επιτροπής Παραλαβής που έχει συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" 
β) ορισμού εκ νέου αναπληρωτή του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, κ. Γκυρίνη Παναγιώτη, τακτικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας γ) ορισμού νέου μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου 
δ) αντικατάστασης της υπεύθυνης επικοινωνίας  

21. Τροποποίηση της αριθ. 514/22-12-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον ορισμό εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Αλεξάνδρειας

22. Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά, για το έτος 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: