Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Δήμος Αλεξάνδρειας: Η ΠΑΡΑΠΛΗΦΟΡΟΦΗΣΗ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ- απάντηση σε δημοσίευμα τοπικού σάιτ

«ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  


Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ»

Έκπληξη και απογοήτευση προκαλεί  πρόσφατο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας  «alexandriamou.gr»,  που τιτλοφορείται «Δήμος Αλεξάνδρειας: Πώς χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ από το.....
πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης». Παράλληλα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα εγείρει σοβαρά  ερωτηματικά για σκοπιμότητες που εξυπηρετεί μέσα από αυτή την δημοσιογραφικά αντιδεοντολογική πρακτική, αφού οι τοποθετήσεις και επισημάνσεις της αρθρογράφου είναι αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και αυθαίρετες.
Προς αποκατάστασης της αλήθειας και κυρίως προς ενημέρωση των πολιτών μας, η Διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας αποσαφηνίζει πως όντως ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμμετείχε στην ανταγωνιστική διαδικασία χρηματοδότησης για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υποβάλλοντας τεκμηριωμένη πρόταση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΒΑΑ) της πόλης της Αλεξάνδρειας, όπως και οι υπόλοιποι 7 Δήμοι από τους 8 που είχαν προσκληθεί.
Α. Μετά την αξιολόγηση των ΠΛΗΡΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ προτάσεων όλων των Δήμων απεστάλη επιστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο τον Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης, σύμφωνα με την οποία η πρόταση του Δήμου μας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία στο κριτήριο 3.2 «Αναγκαιότητα και επικαιρότητα στρατηγικής» (συνολικά πλέον των 30 κριτηρίων), ΔΙΟΤΙ, σε αντίθεση με αυτά που καταγράφονται στο υποβληθέν Σχέδιο ΣΟΒΑΑ που υποβάλλαμε, οι Αξιολογητές των προτάσεων έκριναν ότι η πόλη της Αλεξάνδρειας ΔΕΝ έχει προβλήματα και συγκρούσεις χρήσεων γης και ΔΙΟΤΙ:
  • Κρίνουν πως επειδή η πόλη της Αλεξάνδρειας έχει μικρό οικιστικό πυρήνα και χαμηλή πυκνότητα κατοίκων ανά στρέμμα (5,1 κατ./στρ) ΔΕΝ υπάρχει υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον,
  • Θεωρούν ότι το πράσινο που υπάρχει εντός της πόλης της Αλεξάνδρειας είναι αρκετό,
  • Ισχυρίζονται πως επειδή υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες και αρκετά διώροφα κτήρια δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα,
  • Κρίνουν ότι ΔΕΝ υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας, αφού υπάρχουν πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας,
  • Θεωρούν πως ΔΕΝ υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα (χαμηλό εισόδημα, κακής ποιότητας παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας κα.) για τους ΠΟΛΙΤΕΣ της Αλεξάνδρειας παρά μόνο για ειδικές ομάδες (Ρομά), τις οποίες όμως αποκλείουν από τις ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ευπαθείς ομάδες (σε αντίθεση με τον Ν. 4019/2011) χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μνεία τέτοιας εξαίρεσης στην πρόσκληση για τα ΒΑΑ ή στον οδηγό,
  • Θεωρούν πως η υιοθέτηση βιοκλιματικών υλικών και η δημιουργία υψηλού πρασίνου για την μείωση της θερμοκρασίας δεν συνιστούν ενδεδειγμένες λύσεις σε οξυμένα προβλήματα κλιματικής αλλαγής (όπως τα θερμικά επεισόδια).
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης της ένστασής μας.
Όμως αναρωτιόμαστε: «Ποιοι είναι οι «ειδικοί» από τους οποίους η συντάκτρια του άρθρου άκουσε τα σχόλια όπως, στο πόδι η μελέτη...παντελής προχειρότητα... άγνοια...αδιαφορία... ?» Πως το τεκμηριώνουν? Γνωρίζουν τον Οδηγό, την Μελέτη που υποβλήθηκε, την Επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης? Τι έχουν να πουν οι ανώνυμοι «ειδικοί» για τις παραπάνω «παρατηρήσεις» σχετικά με την αξιολόγηση? Ας μας μεταφέρει τα ΕΠΩΝΥΜΑ σχόλια τους η συντάκτρια σε επόμενη ανάρτηση της.
Β. Η συντάκτρια του άρθρου είναι ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ τον Οδηγό του Προγράμματος όπου ορίζεται ότι ως υπεύθυνη Αστική Αρχή που προετοιμάζει και υποβάλει την ΣΟΒΑΑ είναι: η «Δημοτική Αρχή / Δήμος» ή «Εταιρικό Σχήμα / με υπογεγραμμένο συμφωνητικό σύστασης Εταιρικού Σχήματος».
Σαφέστατα, όχι μόνο ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η υποβολή από «Εταιρικό Σχήμα» όπου θα μπορούσε να συμμετάσχει και ως Εταίρος το Επιμελητήριο Ημαθίας αλλά και ΔΕΝ βαθμολογείται θετικά με περισσότερους βαθμούς. Επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν από «Δημοτικές Αρχές / Δήμους» και ΟΧΙ από «Εταιρικά Σχήματα». Και φυσικά ούτε ο Δήμος Βέροιας ούτε ο Δήμος Νάουσας ΔΕΝ υπέβαλαν πρόταση χρηματοδότησης ως «Εταιρικό Σχήμα» μαζί με το Επιμελητήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, απαιτείται γραπτή συμφωνία μεταξύ του Δήμου με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και εννοείται πως πρέπει να έχουν παρθεί και οι αντίστοιχες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου. Αναμένουμε σε επόμενη ανάρτησή της, η συντάκτρια να ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ το υπογεγραμμένο «Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος» μεταξύ του Επιμελητηρίου Ημαθίας και των Δήμων Νάουσας και Βέροιας, αφού όπως ισχυρίζεται η κυριότερη προϋπόθεση που εγκρίθηκαν τα ΒΑΑ Βέροιας και Νάουσας ήταν «επειδή είχε εμπλακεί το Επιμελητήριο υποχρεωτικά κυρίως στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας». Πραγματικά είναι αδύνατο να καταλάβουμε γιατί η συντάκτρια του άρθρου επιμένει και από που προκύπτει ότι «το Επιμελητήριο έπρεπε να εμπλακεί υποχρεωτικά ως Εταίρος», εκτός εάν δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ του «Εταίρου» όπως ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος και της «Συνεργασίας Φορέων κατά την υλοποίηση».
Γ. Εν συνεχεία, «από κάποιες πολύ καλά διασταυρωμένες πληροφορίες η συντάκτρια του άρθρου ενημερώθηκε πως υπήρξε παντελής αδιαφορία από πλευράς του Δήμου Αλεξάνδρειας προς τους εμπλεκόμενους φορείς – εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Ημαθίας». Εμείς ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ από πού πηγάζουν αυτές οι πληροφορίες ούτε και κατά ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως όντως έλαβε χώρα μια πρωταρχική συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου με τον Δήμαρχο και ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των στελεχών του Δήμου και του Επιμελητηρίου, κατά την οποία ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ημαθίας πως θα επιδιωχθεί η συνεργασία τόσο κατά το Β’ Στάδιο της Πρότασης, όπου εξειδικεύονται οι Δράσεις όσο και κατά την υλοποίηση των δράσεων και θα διερευνηθεί και ο τρόπος συμμετοχής στο πλαίσιο των κανόνων του Προγράμματος, δηλαδή εάν μπορεί να είναι δικαιούχος ή/και να συμμετέχει στο σύστημα διακυβέρνησης / διαβούλευσης. Στο Στάδιο Α’ δεν είναι δυνατό να ορίζεται ο τρόπος συνεργασίας με άλλους τοπικούς Φορείς – εκτός εάν έχει συσταθεί «Εταιρικό Σχήμα». Αυτό αναγράφεται σαφέστατα στην υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ για συνεργασία με ειδικούς φορείς (και με το Επιμελητήριο) στο Β’ στάδιο.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (και όχι με λόγια του αέρα) πως το Επιμελητήριο Ημαθίας ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ καμία έγγραφη ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόταση για δράσεις και λοιπά θέματα ούτε στον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας ούτε στα στελέχη του Δήμου ούτε καν στο πλαίσιο της Ανοικτής Διαβούλευσης του Σχεδίου που ανακοινώθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου στις 6 Δεκεμβρίου και σε άλλα τοπικά ιστολόγα στις 7 Δεκεμβρίου. Η μόνη έγγραφη επικοινωνία που υπήρξε με το Επιμελητήριο ήταν όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ζήτησαν από το Επιμελητήριο Ημαθίας με το υπ’ αρ. πρωτ. 36560/29.11.2016 έγγραφό στοιχεία των διαγραφών και των ενάρξεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο δήμο Αλεξάνδρειας. Η απάντηση του Επιμελητηρίου ήρθε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30 Νοεμβρίου 2016. Και τα δύο έγγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Ας μας ξεκαθαρίσει λοιπόν η συντάκτρια του άρθρου πως ο Δήμος Αλεξάνδρειας έδειξε παντελή αδιαφορία? Αυτή η τοποθέτησή της πηγάζει από επίσημη τοποθέτηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας ή προέρχεται από «τις πολύ καλά διασταυρωμένες πληροφορίες?» Επειδή στο Δήμο δεν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα με προτεινόμενες δράσεις από το Επιμελητήριο, αν έχει κάτι τέτοιο η συντάκτρια ΑΣ το δημοσιεύσει.
Δ. Αναγράφεται επίσης στο άρθρο πως «δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που μία πρόταση ΕΣΠΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας απορρίπτεται …». Δεν γνωρίζουμε αν αυτό στηρίζεται σε κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς ως Διοίκηση, αλλά ο Δήμος Αλεξάνδρειας ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ, ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ. Είναι η πρώτη φορά που υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου ΔΕΝ βαθμολογήθηκε (δεν πήρε μηδενική βαθμολογία όπως ισχυρίζεται η συντάκτρια), κάτι το οποίο δεν το αποδεχόμαστε και ΑΣΚΗΣΑΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ. Από την επίσημη σελίδα του Ανάπτυξη.gov.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή: http://anaptyxi.gov.gr/Analytika.aspx?mod=1&act=search&dim=02_15_522; ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ πως ο Δήμος Αλεξάνδρειας ΕΝΕΤΑΞΕ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.525.608,00 €. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας κα τα στελέχη του συνεχίζουν να προετοιμάζουν, να ωριμάζουν, να εντάσσουν και να διαχειρίζονται προτάσεις χρηματοδότησης έστω και κάτω από πολύ αντίξοες οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες.
Πράγματι πρέπει «να λυπόμαστε όλοι από καρδιάς για την εξέλιξη αυτή και αν αγαπάμε έστω και λίγο αυτόν τον τόπο» θα πρέπει να υποστηρίξουμε ΟΛΟΙ την προσπάθεια του Δήμου τόσο σε αυτή την Πρόταση όσο και σε όλες τις υπόλοιπες που υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν και όχι να επιδεικνύουμε την αντίθεσή μας σε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί και το μόνο που ζητείται είναι η «απόδοση ευθυνών».
Πράγματι είναι ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ γιατί κατά την διάρκεια της Διαβούλευσης (Δεκέμβριο 2016) υπήρχε παντελής αδιαφορία από αυτούς που σήμερα το παίζουν «τιμητές» των συμφερόντων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, δηλώνει σχετικά: «Όσο περνάει ο καιρός επιβεβαιώνεται η άποψή μας ότι ορισμένοι στο βωμό των προσωπικών τους φιλοδοξιών και επιδιώξεων προσπαθούν να αναδείξουν με αγωνία «θέματα» τα οποία εμφανίζουν τάχα ως «κορυφαία». Βέβαια η αλήθεια, όσο κι αν προσπαθούν, δεν διαστρεβλώνεται. Κλείνουμε τα αυτιά μας στα δήθεν «ουρλιαχτά γνωστών και αγνώστων». Δε θα τους κάνουμε συνομιλητές γιατί συνομιλητές μας είναι μόνο οι πολίτες του Δήμου μας. Εμείς εργαζόμαστε καθημερινά τιμώντας την εμπιστοσύνη που έχουμε λάβει από τους πολίτες της Αλεξάνδρειας, της Μελίκης, του Πλατέος και των Αντιγονιδών. Επειδή λοιπόν γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά σ’ αυτή την πόλη και σ’ αυτό το Δήμο, πλέον θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κάποιοι τον πολιτικό μας πολιτισμό και την αυξημένη αίσθηση δημοκρατίας που επιδεικνύουμε τα θεώρησαν αδυναμία. Επίσης θα ήθελα να παροτρύνω τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ενημέρωση των δημοτικών εξελίξεων αλλά και για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων να ενημερώνονται από τη επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2333 3 50104, 50149, 50155 ή στο mail info@alexandria.gr για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να στείλουν το αίτημα τους ή να πουν το παράπονό τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς που ετοιμάζουμε, με την οποία ο κάθε πολίτης από το κινητό του θα μπορεί να μετέχει ενεργά στα τοπικά δρώμενα και να βοηθήσει τη δημοτική αρχή να βελτιώσει το έργο της».   

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε με όλον τον σεβασμο στο προσωπο σου, ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ είσαι εσυ για την ωρα.
Θυμήσου την μαγική λέξη της προεκλογικής σου καμπάνιας.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, σου λέει κάτι? Λέω εγώ τώρα.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Δήμαρχε. Τι κάνατε εσείς για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση όπως λέτε? Πάντοτε έρχεστε και απαντάτε εκ των υστέρων. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρατε λεπτομέρειες στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ερωτηθήκατε? Ποίοι είναι υπεύθυνοι για την αρνητική αξιολόγηση? Ποίοι είναι οι συντάκτες αυτών των μελετών? Πόσα ευρώ πληρώσαμε για τις μελέτες αυτές? Μιλάτε για ένσταση που έχετε κάνει. Γνωρίζεται κ Δήμαρχε ότι δεν έχετε καμία τύχη για αίσιο τέλος αυτής τις ένστασης διότι τα λεφτά έχουν εξαντληθεί στους Δήμους που είχαν ώριμες μελέτες, γιατί το επικαλείσθε? Όπως για το θέμα των καταλογισμών. Απορώ κ Δήμαρχε. Ενώ δεν έχετε απολύτως καμία ευθύνη για τις ατασθαλίες, και τις παράνομες πράξεις του πρώην Δήμου Μελίκης, και αντί να βγείτε ευθαρσώς και να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τους δημότες που σας τίμησαν με την ψήφο τους για το συγκεκρημένο θέμα, περιοριστήκατε σε ερώτηση δημοτικού συμβούλου να πείτε: Ναι ήρθαν καταλογισμοί αλλά έχει μακρύ δρόμο ακόμη. Τι εννοείτε κ Δήμαρχε? Είσαστε υποχρεωμένος από το νόμο να βεβαιώσετε τα ποσά του καταλογισμού στο Δημόσιο ταμείο εντός 15 ημερών σε αυτούς που έγινε ο καταλογισμός . Γιατί αποκρύπτεται κάτι για το οποίο είναι γεγονός? Το τι θα πράξουν οι υπόλογοι είναι πρόβλημα δικό τους, γιατί φαίνεστε ότι έμμεσα τους υπερασπίζεστε? Επομένως όταν εσείς ενημερώνεται το σώμα και τους πολίτες αφήστε τους υπόλοιπους να γράφουν ότι θέλουν . Επομένως στο χέρι σας είναι να βάλετε τα πράγματα στην τάξη τους.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 8.30 δεν ξέρεις ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει ποτέ? Περιμένεις ο Δήμαρχος να πει αλήθειες για αυτά που αναφέρεις? Συγνώμη αλλά είσαι βαθιά νυχτωμένος. Άλλος είναι ο σκοπός του δεν τον νοιάζουν αυτά. Αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ; ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ; ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;