Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

video- ΓΚΥΡΙΝΗΣ: Υποβάλαμε δυο προτάσεις για χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

-Κέντρο Κοινότητας και
-Τηλεχειρισμός ύδρευσης


Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνης ενημερώνει το σώμα ότι ο δήμος μετά από αγώνα δρόμου και κάτω από δύσκολες συνθήκες κατάφερε να υποβάλλει εντός των χρονικών προθεσμιών δυο πλήρεις φακέλους για.....
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
Ο πρώτος φάκελος αφορά στα Κέντρα Κοινότητας που θα χρηματοδοτηθεί με μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ για τρία χρόνια και ο δεύτερος φάκελος αφορά στον τηλεχειρισμό των δικτύων ύδρευσης του δήμου πλην της Αλεξάνδρειας αφου η πόλη διαθέτει τέτοιο σύστημα που εντοπίζει τις βλάβες, εξοικονομεί εργατοώρες και χρήμα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: