Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Διαβούλευση; Τι είναι αυτό; Διαβάστε και πάρτε μέρος- Σας αφορά το πώς θα γίνει η πόλη που κατοικείτε

κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», ξεκινάει σήμερα Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες, προκειμένου να συντάξει την πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα καταθέσει για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές θα κριθούν ανταγωνιστικά με βάση κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στην αποτελεσματικότητά της και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα υλοποίησης (δηλ. του Δήμου Αλεξάνδρειας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: