Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

χρήση μουσικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: