Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου - Δείτε την πρόσκληση

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια βιβλίων προς εκπλήρωση της δωρεάς του Κληροδοτήματος Τσαρούχη για το έτος 2016 ”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: