Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Αύριο Τρίτη στις 8μμ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας / Το ενδιαφέρον στα εκτός ημερήσιας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το βράδυ στις 8 το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας με σαράντα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είναι προφανές και αναμενόμενο ότι θα προταχτούν διάφορα ζητήματα για συζήτηση όπως η....
απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου κεντρ. Μακεδονίας για τα Βιολιπάσματα, το τελωνείο κλπ και τα οποία θα προκαλέσουν αντιδράσεις.
Η ημερήσια διάταξη είναι:

1. Παροχή εξουσιοδότησης Δημάρχου για είσπραξη ποσού 
2. Έγκριση ή μη του προυπολογισμού Κληροδοτήματος Τσαρούχη οικονομικού έτους 2015  
3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριαμού στο όνομα του Κληροδοτήματος Τσαρούχη  
4.Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου ανασφάλιστου κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης  
5. 20η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014  
6.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών υγρών καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)  
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών παντοπωλείου-καθαριότητας και ευπρεπισμού-χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού για το έτος 2015  
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας  
9.Έγκριση ή μη οριστικής διακοπής εργασιών και διάλυση σύμβασης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ”  
10.Υποβολή εκ νέου του θέματος λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ” (Α.Μ. 74/2013)  
11. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Λουτρού  
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης εσωτερικής δομής του αγροτεμαχίου 840 αγροκτήματος Πλατέος  
13.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης επικείμενων δένδρων, ιδιοκτησίας κ. Γ.Τσαλαμπάνα, στα Ο.Τ. 239 και 241 της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αλεξάνδρειας στην περιοχή Καψόχωρας (σχετική η αριθ. 76/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας)  
14.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τοποθέτησης πέντε (5) πληροφοριακών πινακίδων της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS EE». (σχετική η αριθ. 75/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας)  
15.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, τμήματος πεζόδρομου στη Δ.Κ.Πλατέος για διεξαγωγή εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ». (σχετική η αριθ. 74/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλεξάνδρειας)  
16. Λήψη οριστικής απόφασης για την ανταλλαγή αγροτεμαχίων  
17.Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του τεμαχίου 20 απο το αγροτεμάχιο Νο 862 αγροκτήματος Δ.Κ.Πλατέος  
18.Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αγροτεμάχιου Νο 126 αγροκτήματος Τ.Κ.Λιανοβεργίου  
19.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος  
20.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ' αριθ. 454 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Ξεχασμένη θέση “Φασιονοτροφείο” και του υπ'αριθ. 403 αγροτεμάχιου που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομανίκης της Ξεχασμένης θέση “Γελαδαριά”  
21.Λήψη απόφασης για την εκ νέου μίσθωση ή μη και τη διενέργεια διαδικασίας δημοπράτησης των υπ' αριθμ: Α:88 αγροτεμάχιο εκτάσεως 53.062τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Κάτω Γεράκη Δ.Κ.Μελίκης( Σχολικός κλήρος), Αγροκτήματος Μελίκης Β.1878 αγροτεμάχιο εκτάσεως 14.941τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Μπάρες Δ.Κ.Μελίκης (Σχολικός κλήρος), Αγροκτήματος Μελίκης Γ.Τμήμα του υπ'αριθμ. 2326 αγροτεμάχιου εκτάσεως 1.000τ.μ. Που βρίσκεται στη θέση Παλιά Κοίτη κρασοπούλι Δ.Κ.Μελίκης, Αγροκτήματος Μελίκης  
22.Λήψη απόφασης για την εκ νέου μίσθωση ή μη και τη διενέργεια διαδικασίας δημοπράτησης του υπ' αριθμ:694 αγροτεμαχίου εκτάσεως 3.313τ.μ. Που βρίσκεται στη θέση Παναγία Τ.Κ. Νεοκάστρου, (Σχολικός κλήρος) Αγροκτήματος Νεοκάστρου  
23.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης.  
24.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων-οικοπέδων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Κορυφής  
25.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου  
26.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ.Λουτρού  
27.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ.Νησίου  
28.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικών αγρών της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου  
29.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δ.Κ. Αλεξάνδρειας  
30.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας  
31.Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος  
32.Λήψη απόφασης επί της αριθ. 98/2014 εισήγησης της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας  
33.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ' αριθ. 3 καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας  
34.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2015  
35.Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος, που θα μετέχει στην επιτροπή για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκύπτουν λόγω φυσικών καταστροφών σύμφωνα με την αριθμ. Π2α/οικ.2673/29-08-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185/τΒ΄/11-09-2001 “Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας”.  
36.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη προς χρήση, τριώ (3) αιθουσών του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Ξεχασμένης στο “Αθλητικό σωματείο:Δήμος Αλεξάνδρειας Παλαιστικό Τμήμα”  
37.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατόπιση ή μη περιμέτρου ιδιοκτησίας Μούρνου Σουλτάνας χας Δημητρίου Δ.Κ.Πλατέος  
38.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Κεφάλα Σπυρίδωνα του Δημητρίου  
39.Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Παπανικολάου Γεώργιο του Ευαγγέλου  
40.Έγκριση ή μη της αριθ. 266/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας μα θέμα: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014»

Δεν υπάρχουν σχόλια: