Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Η ΔΗΜΑΡ Ημαθίας για την αγροτική πολιτική

Στο 27,3% επίπεδο ρεκόρ -και το υψηλότερο στην ευρωζώνη- παρέμεινε η ανεργία τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η παρατεταμένη ύφεση και η εφαρμοζόμενη πολιτική σκληρής λιτότητας, έχουν οδηγήσει στην απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Μακεδονία-Θράκη με ποσοστό 28,5%. Στην...
περίοδο έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε με παρούσα την ύφεση πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας με την προστασία των υπαρχόντων και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται όμως σχέδιο και ολοκληρωμένες δράσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το νέο πρόγραμμα “Εγκατάστασης Νέων Γεωργών” ύψους 100 εκατομμυρίων € για περίπου 6.000 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για ολοκληρωμένο φάκελο και εξειδικευμένη πρόταση που είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τέως Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών της ΔΗΜΑΡ, Θανάση Θεοχαρόπουλο, με στόχο την ενίσχυση συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Πλέον, η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να γίνει άμεσα. Αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν γνώση, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός, διεκδίκηση, διαπραγμάτευση, αποφασιστικότητα και ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οι πόροι μπορούν να εξευρεθούν. 
Η ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η μείωση των ελλειμμάτων δεν μπορούν να έλθουν με ωραία λόγια αλλά με συγκεκριμένες προοδευτικές πολιτικές.

Βέροια 15 / 11 /2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: