Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει αύριο εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροια

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν την αναπροσαρμογή ή μη, των δημοτικών τελών, συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Πέμπτη στις 3.00 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

- Επί εισηγήσεως Οικονομικής...
Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για κάθε Δημοτική Ενότητα.
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. 
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία. 
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. 
- Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: