Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Φυτεύσεις συμπυρήνων ροδακίνων – επιλογή ποικιλιών

Την περίοδο αυτή οι παραγωγοί που πρόκειται να φυτεύσουν συμπύρηνα ροδάκινα επιλέγουν μεταξύ των ποικιλιών.

Η Ε.Κ.Ε. θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει ότι επιθυμητές ποικιλίες είναι οι KATHERINAA37 – ANDROSS και EVERTS χωρίς να...
παραγνωρίζονται οι πολύ καλές προδιαγραφές και άλλων ποικιλιών όπως η FORTUNA, η LOADEL και η MYRIAM.

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωσή μας της 3/9/2013 που αφορά την ποικιλία EVERTS, ότι «Εκτιμάται ότι η τιμή της θα είναι κατά 10% υψηλότερη από τις λοιπές ποικιλίες και σε κάθε περίπτωση η διαφορά της θα είναι τουλάχιστον 3 λεπτά το κιλό».

Η πρόταση αυτή των ποικιλιών μεταξύ των άλλων επιδιώκει την ισορροπία στην προσφορά και ζήτηση του προϊόντος, ώστε να αποφεύγονται περίοδοι αφ’ ενός έλλειψης και αφ’ ετέρου υπερπροσφοράς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: