Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Ομόφωνα το δημ. συμβούλιο Αλεξάνδρειας υπέρ κρατικού φορέα για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών

Ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα πήρε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών που... αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα μετά την μνημονιακής έμπνευσης κοινή υπουργική απόφαση να θέσει χιλιομετρικά όρια και ουσιαστικά να αποκλείσει εκατοντάδες μαθητές από την πρόσβασή τους στα σχολεία.
Με το ψήφισμά τους οι σύμβουλοι όλων των παρατάξεων συνηγορούν στην πρόταση που κυρίως κατατέθηκε από την αριστερά και αναφέρει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας κρατικός φορέας που θα μεταφέρει τους μαθητές δωρεάν και για όλη τη σχολική χρονιά.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2014 στις 19:00 εξέδωσε οµόφωνα το ακόλουθο
Ψήφισµα:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αλεξάνδρειας είναι αλληλέγγυο, συµπαρατάσσεται και συµπαραστέκεται στους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων του δήµου µας που ζητούν τη συνέχιση της δωρεάν έγκαιρης και ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία τους.
Οι µέχρι τώρα συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, επιβάλλουν τη µεταφορά των µαθητών σε σχολεία άλλων χωριών.
Η θεσµοθετηµένη αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους, επιβάλλει τη κατάργηση της απαράδεκτης ΚΥΑ 24001/2013, που στην πράξη σταµατά τις µεταφορές των µαθητών, αφού δεν λαµβάνει υπ όψη της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής .
Θεωρούµε επιβεβληµένη:
–Την ίδρυση κρατικού φορέα που θα αναλάβει τη δωρεάν µεταφορά των µαθητών, µε ευθύνη του κράτους.
–Την δωρεάν µετακίνηση όλων των µαθητών καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους
–Την κατάργηση του ορίου των χιλιοµετρικών αποστάσεων.
 Προτείνουµε σαν µόνιµη λύση , αποδοτικότερη οικονοµική και βέλτιστη µε γνώµονα την ασφάλεια των µαθητών του δήµου µας, τη δηµιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δηµόσιο δωρεάν ασφαλές σύστηµα µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία τους µε κατάλληλα διαµορφωµένα µέσα µετακίνησης µε µόνιµους εξειδικευµένους οδηγούς και συνοδηγούς και απευθείας κρατική χρηµατοδότηση.
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι δικαίωµα που πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε όλα τα παιδιά, φτωχών και πλουσίων περιοχών, µικρών και µεγάλων δήµων.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισµα να διαβιβαστεί:
1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών
2. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
3. Στην Κ.Ε.∆.Ε.
4. Στην ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας
5. Στους Βουλευτές Νοµού Ηµαθίας
6. Στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε δελτίο Τύπου. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πλάκα έχει. Εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει όλο το Δημόσιο τομέα και να τον δώσει σε ιδιώτες και το Δημ. Συμβούλιο ζητά δημιουργία νέου κρατικού φορέα. Ας σοβαρευτούμε λίγο.
Σπύρος Τασιόπουλος