Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Το Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ευχαριστεί τον οφθαλμίατρο Ν. Κυρόπουλο

Οι μαθητές/τριες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου  Αλεξάνδρειας
                                      
                                           Ευχαριστούμε

 Τον οφθαλμίατρο της πόλης μας κ. Κυρόπουλο Νικόλαο για την προσφορά του ποσού των 400 ευρώ στο σύλλογο γονέων του Ειδικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. Το...
ανωτέρω ποσό πρόκειται να αξιοποιηθεί με σύνεση για τις ποικίλες  ανάγκες των  μαθητών/τριων του σχολείου μας.
     
Η κίνηση ευαισθησίας του  συμπολίτη μας και η ενεργητική συμμετοχή του πολλαπλά και ποικιλότροπα στη στήριξη των μαθητών/τριων του σχολείου μας, ας αποτελέσει  παράδειγμα μίμησης προς όλους.
     
Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν όψει της 3ης Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην αναπηρία και στα δικαιώματα των αναπήρων. Μια μέρα που δυστυχώς οι υπεύθυνοι των Υπουργείων και της Κυβέρνησης αρκούνται μόνο σε μηνύματα και μεγάλα λόγια ενώ εντείνουν και δημιουργούν με τη στάση αδιαφορίας και τις αποφάσεις τους πολλά και νέα προβλήματα (ελλείψεις προσωπικού, ακατάλληλες κτιριακές  υποδομές) στα Ειδικά Σχολεία, το προσωπικό, τις οικογένειες και στους/στις μαθητές/ τριες

Δεν υπάρχουν σχόλια: