Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΜΕ Ημαθίας: ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - πρακτικές εκθέτουν τους διευθυντές

Το τελευταίο διάστημα σε πολλά σχολεία οι διευθυντές θέλοντας να "περάσουν" την αυτοαξιολόγηση συμπεριφέρονται είτε αυταρχικά, είτε με πανικό αυτοσχεδιάζουν διαδικασίες συλλόγων οι οποίες τους εκθέτουν. Η ΕΛΜΕ Ημαθίας προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση με αποδέκτες τους διευθυντές.  Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αφορμή πληροφορίες της ΕΛΜΕ για τη στάση ορισμένων Διευθυντών σχολικών μονάδων στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, το ΔΣ τονίζει τα εξής:.....


1. Η διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και η συγκρότηση ομάδων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κι όχι του Διευθυντή!

2. Στη συνεδρίαση του Συλλόγου συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοίανεξάρτητα από τη σχέση της εργασίας τους.

3.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συλλόγου κάθε μέλος του έχει το δικαίωμα τοποθέτησης και υποβολής πρότασης.

4. Το τελικό αποτέλεσμα της όποιας ψηφοφορίας αναγράφεται αριθμητικά στο Πρακτικό του Συλλόγου (τόσα υπέρ, τόσα κατά) και σε καμιά περίπτωση ονομαστικά!

5. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να σημειώσει στα Πρακτικά την γνώμη του επώνυμα.

6. Οι καθηγητές-καθηγήτριες δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση που για να γίνουν, απαιτείται σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

7. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών.

Για την μεγάλη πλειοψηφία των Διευθυντών των σχολείων του Νομού τα παραπάνω είναι αυτονόητα και απολύτως σεβαστά. Καλούμε τις μεμονωμένες εξαιρέσεις να αναθεωρήσουν την στάση τους γιατί συγκεκριμένες πρακτικές τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα και ως συναδέλφους και ως Διευθυντές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: