Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

Απαντώντας στο από 10-04-2014  ερώτημα που απευθύνατε, σας γνωρίζουμε ότι η δημοτική μας κίνηση είναι ριζικά αντίθετη απόσυρση των Δήμων από τη κοινωνική πολιτική και στην επιχειρούμενη ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση  και διάλυση των κοινωνικών δομών των Δήμων ( παιδικοί , βρεφονηπιακοί, ΚΑΠΗ, πρόγραμμα "βοήθεια το σπίτι" κ.λ.π) μεταξύ των οποίων και των ΚΔΑΠ  μέσω της ...
μετατροπής τους σε ΚΟΙΝΣΕΠ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)..

Πιστεύουμε αντίθετα ότι στις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων πρέπει να διατηρηθούν και να επεκταθούν, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο σύνολο των δημοτών με προτεραιότητα στους φτωχούς, τους άνεργους και τους οικονομικά ασθενέστερους. 

Στα παραπάνω πλαίσια απαιτούμε να δοθεί λύση στο πρόβλημα χρηματοδότησης και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς των κοινωνικών δομών, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απασχόληση των εργαζομένων σε αυτές, με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Υποψήφιος Δήμαρχος
Σπυρίδης Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: