Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Ν. ΜΠΕΚΗΣ: Οι γονείς των μαθητών μας, αποφασιστικός παράγοντας στη λήψη κάθε απόφασης για τα σχολεία

Έγινε στις 31/3/2024 συνάντηση του Νίκου Μπέκη με το Δ.Σ. των γονέων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών, τη συντήρηση των σχολείων, την διευθέτηση, εγκαίρως, ζητημάτων μεταστέγασης δημοτικών και...
νηπιαγωγείων ενόψει της προβλεπόμενης (και υπεσχημένης) λειτουργίας του νέου σχολείου στα Γιοτζαλίκια, καθώς και της στέγασης του Μουσείου Εκπαίδευσης. 

Διαπιστώθηκε σχεδόν πλήρης ταύτιση απόψεων σ’ όλα τα θέματα που θίχτηκαν και η συζήτηση επεκτάθηκε σε γενικότερα θέματα παιδείας με μια γόνιμη και πλούσια γκάμα προτάσεων από την πλευρά των γονέων, αλλά και τη δέσμευση του Νίκου Μπέκη ότι δεν πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, να παρθούν αποφάσεις ερήμην των κατεξοχήν ενδιαφερομένων, όπως είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. 

Τέλος, συμφωνήθηκε να ακολουθήσει κι άλλη συνάντηση στο εγγύς μέλλον για διεξοδικότερη συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: