Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στο Δ. Βέροιας

σημεία πώλησης γεωργικών φαρμάκων, παρόλαυτα αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες δύο συλλογές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: