Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Παρέμβαση Μούρνου στο Περιφερειακό για την διαχείριση των σκουπιδιών- Ασαφές χωρίς στόχο στην ανακύκλωση

μελέτη που περιγράφει πολιτικές και στόχους και εξειδικεύει βήμα βήμα τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην περιφέρεια. Είναι βήμα προς την θετική κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: