Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Οδηγίες σε κτηνοτρόφους για την διαχείριση νεκρών ζώων στις μονάδες τους

χρηματοδοτούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου (ύψους 1.000.000 ευρώ), προέβη πρόσφατα για 9 Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: