Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Το σχέδιο Τζιτζικώστα για τα σκουπίδια είναι η χαρά του εργολάβου - ανακοίνωση "Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας"

ένα μεγάλο βαθμό πήρε υπόψη του τις επεξεργασίες και τις θέσεις των κινημάτων που αναπτύχθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Και παρά το γεγονός ότι το Εθνικό Σχέδιο εξακολουθεί να έχει σοβαρές αδυναμίες και προβλήματα, τα οποία είχαμε εντοπίσει στην ανάλογη συζήτηση, έθετε ως κεντρικά σημεία τον Δημόσιο Χαρακτήρα, την αποκεντρωμένη διαχείριση με μικρή κλίμακα, την προδιαλογή και την ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αποβλήτων, με συγκεκριμένους στόχους, παρεμβάσεις και μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: