Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

Ο Π. Γκυρίνης ευθέως και σαφώς απαντάει για την έκδοση της δημοτικής εφημερίδας, το "ζητηματάκι" και την απόφασή του

συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2011 και διακόπηκε με το τέλος της θητείας  της διοίκησής του. Η δημοτική εφημερίδα με την επωνυμία ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ήταν ένα έντυπο που πληρούσε τα χαμηλότερα στάνταρς τόσο σε επίπεδο ύλης όσο και αισθητικής. Βέβαια, πρέπει να υποσημειώσω ότι μετά από κάποιο διάστημα η δημοτική εφημερίδα ναι μεν δεν ήταν ελκυστική αισθητικώς και ειδησεογραφικώς, αλλά έβγαζε το κόστος της και πήγαινε ολοταχώς για κέρδη. Εξ άλλου, το τόνισε αυτό το σημείο ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΑ και τότε εκδότης της δημοτικής εφημερίδας Τ. Παπαδόπουλος στην συνεδρίαση του ΔΣ της δημοτικής επιχείρησης όταν με κατά πλειοψηφία απόφασή του έκανε ορισμένες αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας του εντύπου που ήταν βέβαια γραφειοκρατικού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: