Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Παρεμβάσεις ουσίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας

πλαίσια αυτών των παρεμβάσεων, έγινε τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου Κυδωνιάς Δ.Ε. Πλατέος, σε συνδυασμό με αντιπλημμυρικά έργα στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ για την κάλυψη αναγκών πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, γίνεται τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: